De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

God in het vlees is een levende fontein van leven

Snelheid

God in het vlees is een levende fontein van leven

I

Het werk van de grootste waarde voor de verdorven mens

is het werk dat precieze woorden verschaft en duidelijke doelen,

en dat kan worden gezien en aangeraakt, gezien en aangeraakt.

Alleen realistisch werk en tijdige leiding

vallen bij de mens het beste in de smaak.

Ja, alleen echt werk redt de mens van

verloedering en zijn verdorven gezindheid.

Alleen de geïncarneerde God kan dit doen,

de mens redden van zijn verloederde en verdorven gezindheid.

Hij zal de mensheid het belang van Zijn werk in het vlees tonen,

opdat de mens het belang zal begrijpen,

het belang van dit vlees voor de betekenis van het menselijk bestaan,

en Gods echte waarde kennen voor de groei van zijn leven.

En de mens zal weten wat dit vlees zal worden een levende fontein van leven,

waarvan scheiding onverdraaglijk is, waarvan scheiding onverdraaglijk is.

II

De meeste mensen zijn vijanden geworden,

Gods vijanden, vanwege dit vlees.

Maar wanneer Hij al Zijn werk voltooit,

zijn ze niet langer vijanden, zijn ze niet langer tegen Hem.

In tegendeel, ze worden Zijn getuigen, allemaal door Hem overwonnen,

ze zullen verenigbaar met Hem worden en onafscheidelijk van Hem.

Alleen de geïncarneerde God kan dit doen,

de mens redden van zijn verloederde en verdorven gezindheid.

Hij zal de mensheid het belang van Zijn werk in het vlees tonen,

opdat de mens het belang zal begrijpen, het belang van dit vlees

voor de betekenis van het menselijk bestaan,

en Gods echte waarde kennen voor de groei van zijn leven.

En de mens zal weten wat dit vlees zal worden

een levende fontein van leven,

waarvan scheiding onverdraaglijk is, waarvan scheiding onverdraaglijk is.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De drie waarschuwingen van God aan de mens

Volgende:Het meest kostbare offer aan God brengen

Gerelateerde media