We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

994 God wint uiteindelijk degenen die de waarheid hebben

1 Wat voor mensen zijn degenen die in de laatste dagen zijn geboren? Het zijn degenen die duizenden jaren lang de verdorvenheid van Satan hebben ondergaan en zo diep zijn verdorven dat ze er niet langer menselijk uitzien. Maar nadat zij het oordeel, de tuchtiging en bekendmaking van het woord van God hebben ondergaan en overwonnen zijn, hebben zij uiteindelijk de waarheid verkregen vanuit de woorden van God en zijn ze oprecht overtuigd door God; zij hebben een begrip van God verkregen en kunnen God absoluut gehoorzamen en aan Zijn wil voldoen. Uiteindelijk zal Gods managementplan een groep mensen zoals zij verwerven. De mensen die door het volledige managementplan worden verworven, vormen een groep die de wil van God kan begrijpen, die de waarheid van God kan verkrijgen en die het leven en de menselijke gelijkenis bezit die God vereist.

2 Toen de mensen voor het eerst geschapen werden, zagen zij er alleen maar menselijk uit en hadden zij leven. In zich hadden ze echter niet de menselijke gelijkenis die God eiste en waarvan God hoopte dat ze die zouden bereiken. De groep mensen die uiteindelijk gewonnen wordt, bestaat uit degenen die uiteindelijk zullen blijven; zij zijn ook degenen die God nodig heeft, die Hij liefheeft en die Hem behagen. Binnen het managementplan van enkele duizenden jaren hebben deze mensen zelfs nog meer bereikt, wat afkomstig is van Gods bewatering en hun gegeven is door Zijn oorlog met Satan. De mensen in deze groep zijn beter dan de mensen die God in den beginne heeft geschapen, ook al hebben ze verdorvenheid meegemaakt, dat is onvermijdelijk en valt binnen de reikwijdte van Gods managementplan. Dit laat ruimschoots Zijn almacht en wijsheid zien, en het feit dat alles wat God geregeld, gepland en bereikt heeft, het beste is.

Naar ‘Alleen door Gods almacht te kennen, kun je een waar geloof hebben’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Het streven van Petrus was het meest in overeenkomst met Gods wil

Volgende:De kenmerken van verandering van gezindheid

Gerelateerde media

 • God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen

  I God hoopt dat wanneer jij de echte kant van Hem begrijpt, je nog dichter bij Hem zal groeien; jij zal Zijn liefde voor Zijn zorg voor de mens echt …

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…