We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

332 God zal de mensen van alle landen overwinnen

Snelheid

332 God zal de mensen van alle landen overwinnen

Vers 1

Ten tijde van de schepping heeft God besloten

dat Zijn werk op aarde ten einde komen zou.

In het laatste tijdperk, en precies op dat moment

zal Zijn handelen zichtbaar zijn in het firmament.

Hij zorgt dat mensen op aarde Zijn handelen erkennen,

en voor de rechtersstoel

worden Zijn daden bewezen, zodat alle mensen ze aanvaarden;

de mensen op aarde die zich overgeven.

Refrein

God zal de mensen van alle landen overwinnen

en God temt elk verscheurend beest.

Zelfs de grote rode draak zal zich als de mensen

onderwerpen aan God in zijn nederlaag.

Al Zijn vijanden op aarde worden overwonnen

en in de hemel lijden ze een nederlaag.

Dit is Zijn plan, dit is Zijn plan

en het wonderbare van al Zijn daden.

Vers 2

En tegen die tijd begint Hij met een onderneming

zoals door de eeuwen heen nooit is gedaan.

Vanaf vandaag maakt Hij Zijn daden helder

stap voor stap voor stap, stap voor stap voor stap,

zodat Zijn wijsheid en ondoorgrondelijkheid

worden erkend en bewezen in elke laag van de maatschappij.

Refrein

God zal de mensen van alle landen overwinnen

en God temt elk verscheurend beest.

Zelfs de grote rode draak zal zich als de mensen

onderwerpen aan God in zijn nederlaag.

Al Zijn vijanden op aarde worden overwonnen

en in de hemel lijden ze een nederlaag.

Dit is Zijn plan, dit is Zijn plan

en het wonderbare van al Zijn daden.

Brug

Gods daden worden erkend door elke rang en stand.

Dit zal het moment zijn dat Hij op aarde de glorie krijgt.

Dit zal het moment zijn waarop Hij aan de mens verschijnt.

Dit zal het moment zijn dat Hij niet meer verborgen is.

Gods werk is niet op ’t toppunt.

Zijn werk gaat steeds maar voorwaarts.

Het moment zal komen, waarop het zijn top haalt.

Dat zal het moment zijn dat God Zijn werk voltooit.

Dat zal het moment zijn waarop het eindigt.

Refrein

God zal de mensen van alle landen overwinnen

en God temt elk verscheurend beest.

Zelfs de grote rode draak zal zich als de mensen

onderwerpen aan God in zijn nederlaag.

God zal de mensen van alle landen overwinnen

en God temt elk verscheurend beest.

Zelfs de grote rode draak zal zich als de mensen

onderwerpen aan God in zijn nederlaag.

Al Zijn vijanden op aarde worden overwonnen

en in de hemel lijden ze een nederlaag.

Dit is Zijn plan, dit is Zijn plan

en het wonderbare van al Zijn daden.

Dit is Zijn plan, dit is Zijn plan

en het wonderbare van al Zijn daden.

Naar ‘Hoofdstuk 42’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Als Gods staf komt

Volgende:Leef Gods wil na door de tien geboden te volgen

Gerelateerde media

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…