We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

451 Gods werk en woorden brengen de mens een en al leven

Snelheid

451 Gods werk en woorden brengen de mens een en al leven

Vers 1

God houdt zich niet bij het oude,

neemt niet het gebaande pad;

Zijn werk en woorden bevatten geen geboden.

In God is alles vrij, bevrijding, zonder beperkingen.

En Hij brengt de mens vrijheid en bevrijding.

Hij is de levende God, die waarlijk bestaat.

Geen pop, geen idool, nee, Hij is anders dan dat.

Hij is levend, vitaal, Zijn woorden en werk

brengen leven en licht, totale vrijheid voor de mens,

Refrein 1

omdat Hij de waarheid is, en de weg en het leven –

in Zijn woorden en werk is Hij niet beperkt,

omdat Hij de waarheid is, en de weg en het leven –

in Zijn woorden en werk is Hij niet beperkt.

Vers 2

Wat mensen ook zeggen over Zijn nieuwe werk,

Hij zal Zijn werk blijven uitvoeren, zonder schroom.

Hij is niet bezorgd over noties en verwijten van de mens.

Hun sterk verzet houdt Hem niet tegen.

Geen redenering, moraliteit,

kennis of verbeelding van de mens

kan worden gebruikt om te meten of bepalen wat God doet.

Niets van de schepping kan Zijn werk verstoren,

nee, niemand verstoort Zijn werk.

Vers 3

Niets en niemand verbiedt wat Hij doet,

en het zal door niets of niemand worden beperkt.

Vijandige krachten zullen niets verstoren.

In Zijn werk is Hij een Koning die altijd overwint.

Brug

Vijandige krachten, elke dwaalleer van de mens,

ze zijn allen vertrapt onder Zijn voetenbank.

Welke nieuwe fase van Zijn werk Hij ook doet,

het moet groeien en ontwikkeld worden onder de mens,

zonder hinder overal worden uitgevoerd

totdat Hij Zijn grote werk heeft voltooid.

Refrein 2

Dit is de almacht van God, Zijn wijsheid en kracht.

Er zijn geen verboden met Almachtige God.

In Zijn werk heeft Hij principes, maar geen verboden,

omdat God Zelf de waarheid en de weg en het leven is.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Christus van de laatste dagen verwerpen is de Heilige Geest lasteren

Volgende:Gods incarnatie ontkennen is Gods vijand zijn

Gerelateerde media