We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1036 God schenkt de mens vrijelijk waarheid en leven

1 God heeft de meest waardevolle dingen aan de mensen geschonken. Dat wil zeggen, God heeft Zijn leven, en alles wat Hij heeft en is vrijelijk aan de mensen gegeven, zodat ze het uit kunnen leven, zodat ze wat God heeft en is en de waarheid die Hij hun heeft geschonken kunnen transformeren in de richting waarin ze moeten leven en het pad dat ze daarbij moeten volgen in hun leven, het woord van God tot hun leven kunnen maken en erop durven vertrouwen dat ze dit leven leiden. Naast mensen het leven schenken, is de enige eis die Hij stelt dat de mens dit leven van God aanneemt, er zijn eigen leven van maakt en dit leven dan leidt. Als God mensen ziet die dit leven leiden, is Hij tevreden.

2 Terwijl ze Gods woorden aanvaarden als hun eigen leven, beginnen ze de waarheid te begrijpen en de principes van wat het betekent om mens te zijn, de wortels te krijgen die nodig zijn om mens te zijn en de richting te vinden die zij moeten gaan om mens te zijn. Ze worden niet meer bedrogen en gebonden door Satan, niet meer bedrogen en gebruikt door slechte mensen en niet meer verontreinigd, bevuild, gebonden of verleid door kwade tendensen. Mensen leven vrij tussen hemel en aarde, ze zijn bevrijd. Ze zijn in staat oprecht onder de heerschappij van God te leven en worden niet meer door het kwaad of duistere krachten geschaad. De mensen oogsten dus de meeste winst door het ervaren van Gods werk, ze zijn de meest begunstigden.

3 Terwijl mensen dit leven leiden ervaren ze geen pijn meer, maar leven ze gelukkig en zonder tegenspoed; ze leven vrij en hebben een normale verhouding met God. Ze kunnen niet meer in opstand komen tegen God en zich tegen Hem verzetten. Integendeel, ze kunnen oprecht onder Gods heerschappij leven. Ze leiden een rechtschapen en goed leven, van binnen naar buiten en ze worden echte mensen.

Naar ‘De mens is de voornaamste begunstigde van Gods managementplan’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

Volgende:Een rivier van levenswater

Gerelateerde media

 • Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

  I Geloof je in Gods woorden en in Zijn vergelding? Dat Hij zij die Hem bedriegen, die Hem verraden zal straffen? Heb je liever dat die dag eerder of l…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

  I Gedurende Gods werk van verlossing, zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is, en Hij zal zich van niemand ontdoen. Maar al d…