We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

305 Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid

Snelheid

305 Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid

Vers 1

Voor de mens reist de Schepper overal rond;

in stilte schenkt Hij hem elke seconde van Zijn leven.

Zonder medelijden voor Zichzelf, koestert Hij

de mensheid die Hij schiep en geeft hem alles wat Hij heeft.

Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

Vers 2

Onvoorwaardelijk schenkt Hij genade en verdraagzaamheid,

zodat de mens in Zijn aanschijn kan leven

en Zijn geschenk van leven ontvangen;

eens onderwerpt hij zich en zal inzien dat Hij de Ene is,

die de mensheid leeftocht geeft en de hele schepping verzorgt.

Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

Brug

De daden van de mens trekken Zijn hart heen en weer.

De slechtheid en verdorvenheid van de mens wekken Zijn toorn en smart.

Maar het berouw van de mens maakt dat Hij vergeeft en zich verheugt.

Al Zijn gedachten en ideeën draaien immer om de mensen.

De uitdrukking van al wat Hij is en heeft is allemaal voor de mensheid,

en al Zijn emoties zijn vervlochten met haar bestaan.

Refrein

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods boodschap

Volgende:Gods essentie bestaat echt

Gerelateerde media