We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

3 Almachtige God, de eerste en de laatste

Couplet 1

Van het oosten tot het westen, de hele wereld juicht voor God.

Een glorieuze, heilige naam heeft zich verspreid.

O, Almachtige God is nu vlees geworden.

Hij heeft het koninkrijk gewonnen en is op aarde gekomen.

Hij heeft Sion gebouwd met al Zijn gezag;

Hij is voor alle naties verschenen in glorie.

Vanwege Zijn redding loven en zingen alle heiligen;

vanwege deze naam, zijn ze eindeloos gelukkig.

Pre-refrein 1

Almachtige God regeert als Koning (gekleed in majesteit),

spreekt met rechtvaardigheid, brengt redding (met Zijn macht).

Gods woorden hebben de macht over de hele aarde,

en Zijn koninkrijk kan nooit tot wankelen worden gebracht.

Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de Eerste en de Laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.

Couplet 2

Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,

Gods glorie schijnt door de hele wereld.

We kunnen niets dan nieuwe liederen zingen voor Almachtige God.

Hoe wonderlijk zijn de grootse daden van Almachtige God!

Gods woorden overwinnen de mensheid, Hij heeft alle vijanden verslagen,

en allen gered die Hij heeft voorbestemd en uitverkoren,

Hij leidt ze de nieuwe hemel en aarde binnen.

Alle mensen hebben nu de glorie van God gezien.

Pre-refrein 2

Hoe schitterend is Gods naam (door de hele wereld)!

Mensen van de aarde! Bejubel God (met triomfantelijke stemmen)!

God is zegevierend, versloeg alle vijanden.

Zing voor God, loof Zijn wijsheid en almacht.

Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de eerste en de laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.

Bridge

God heeft Satan verslagen, alle glorie verkregen.

Hij heeft een groep van overwinnaars gemaakt,

die zegevierend zijn samen met Christus.

Almachtige God verdient lof en eer.

Hij heeft het perkament uitgerold, zeven zegels geopend.

De woorden die Hij sprak verspreidden zich over de aarde.

Gods rechtvaardigheid schittert als een glanzend licht,

en Zijn woorden zijn als een brandende toorts.

Refrein

Alle naties komen om Almachtige God te vereren!

We verheffen onze stemmen om samen te juichen en te zingen.

De Almachtige, die de eerste en de laatste is,

schepsels loven Hem voor eeuwig.

Vorige:De Mensenzoon is verschenen

Volgende:Almachtige God, Christus van de laatste dagen

Gerelateerde media