567 Waar is jullie ware geloof?

1 Het is enkel omdat de mensen niet begrijpen wat de standaard van mijn eisen aan hen eigenlijk is, noch de oorspronkelijke betekenis van mijn woorden begrijpen, zodat mensen tot nu toe nog steeds twijfels over mijn woorden hebben en zelfs minder dan de helft van de mensheid mijn woorden gelooft. Wat overblijft zijn ongelovigen en er zijn er nog meer die mij graag ‘verhalen horen vertellen’. Bovendien zijn er velen die het als amusement zien. Ik waarschuw jullie: veel van mijn woorden zijn al geopenbaard aan degenen die in mij geloven, en zij die genieten van het prachtige uitzicht op het koninkrijk, maar buiten de poort opgesloten zijn, zijn al door mij geëlimineerd. Zijn jullie niet enkel onkruid dat door mij wordt verafschuwd en afgewezen? Hoe konden jullie afscheid van mij nemen en dan met vreugde mijn terugkeer verwelkomen?

2 Ik zeg jullie, nadat het volk van Nineve Jehova’s boze woorden hoorde, kwamen zij gelijk tot inkeer en zaten zij in zak en as. Het was omdat zij in Zijn woorden geloofden dat zij vol angst en vrees waren en in zak en as tot inkeer kwamen. En hoewel de mensen van vandaag ook mijn woorden geloven en zelfs meer geloven dat Jehova vandaag opnieuw onder jullie is gekomen, is jullie houding enkel oneerbiedig, alsof jullie slechts de Jezus aanschouwen die duizenden jaren geleden in Judea werd geboren en nu afgedaald is in jullie midden.

3 Ik begrijp heel goed welke bedrieglijkheid er in jullie harten bestaat; de meesten van jullie volgen mij uit nieuwsgierigheid en zijn gekomen om mij vanuit hun leegte te zoeken. Wanneer je derde wens is vernietigd − voor een vredig en gelukkig leven − verdwijnt je nieuwsgierigheid ook. De bedrieglijkheid die in elk van jullie harten bestaat, blijkt uit jullie woorden en daden. Om eerlijk te zijn, zijn jullie gewoon nieuwsgierig naar mij, niet bang; jullie letten niet op wat jullie zeggen, en jullie beperken al helemaal niet jullie gedrag. Wat voor geloof heb je dan werkelijk? Is het echt?

Naar ‘Woorden voor jong en oud’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 566 Mensen geloven niet echt in God

Volgende: 568 Hoe precies is jullie geloof?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek