We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

585 Wat hebben jullie gewijd aan God?

1 Abraham offerde Isaäk. Wat hebben jullie opgeofferd? Job heeft alles opgeofferd. Wat hebben jullie opgeofferd? Zoveel mensen hebben hun leven gegeven, hun hoofd neergelegd, hun bloed vergoten om de ware weg te vinden. Hebben jullie die prijs betaald? Ter vergelijking, jullie komen helemaal niet in aanmerking om van zo’n grote genade te genieten. Schat jezelf niet te hoog in. Je hebt niets om over op te scheppen. Zo’n grote verlossing, zo’n grote genade wordt jullie zomaar gegeven. Jullie hebben niets opgeofferd, maar vrijelijk genoten van genade. Schamen jullie je niet?

2 Hebben jullie deze ware weg zelf gevonden door te zoeken? Was het niet de Heilige Geest die jullie dwong om deze weg aan te nemen? Jullie hadden het nooit in je hart om echt te zoeken en jullie hadden het helemaal niet in jullie hart om de waarheid te zoeken, om naar de waarheid te verlangen. Jullie hebben enkel achterover geleund en ervan genoten en deze waarheid aangenomen zonder enige inspanning van jullie kant. Welk recht hebben jullie om te klagen? Denk je dat je heel veel waarde hebt? Waar zouden jullie over kunnen klagen als je het vergelijkt met diegenen die hun leven hebben opgeofferd en wiens bloed is vergoten? Afgezien van gehoorzamen en volgen, hebben jullie geen andere keus. Jullie zijn gewoon niet waardig!

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God haat gevoelens tussen mensen

Volgende:Er is gewoon geen plek voor God in het hart van de mens

Gerelateerde media

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • Het principe van het werk van de Heilige Geest

  I De Heilige Geest werkt niet eenzijdig en de mens kan niet alleen werken. De mens werkt zij aan zij met Gods Geest. Het wordt samen gedaan. De mens' …

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …