De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Wat hebben jullie God teruggegeven

Snelheid

Wat hebben jullie God teruggegeven

I

God is bij jullie gebleven gedurende vele seizoenen.

Hij heeft lang met jullie geleefd.

Hoeveel gemene daden zijn aan Hem ontglipt?

Jullie woorden weerklinken in Gods oren.

Miljoenen van jullie wensen zijn ontelbaar, op Zijn altaar zijn ze geplaatst.

Maar geen toewijding, geen druppel oprechtheid leg je op Zijn altaar.

Waar zijn de vruchten van jullie geloof?

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie,

Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan 't niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?

II

Voedsel dat God je gaf offer je aan Hem,

zeggend dat het jouw beloning voor hard werk is,

je hebt Hem alles gegeven wat je hebt.

Hoe komt het dat je niet weet dat alles wat je geeft aan God,

al je bijdrages dingen zijn die je gestolen hebt van Zijn altaar.

Nu geef je ze aan God.

Bedrieg je Hem zo niet?

Hij geniet van wat er op Zijn altaar ligt, en niet van verdiensten die je Hem geeft.

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie, Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan 't niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?

III

Jullie durven God echt te bedriegen, hoe kan Hij jullie dan echt vergeven?

Hoe kan God dit nog langer verdragen?

Hij heeft alles aan jullie gegeven.

Hij heeft alles voor jullie geopend.

Hij voorzag in jullie noden, en Hij heeft jullie ogen geopend.

Maar jullie negeren jullie geweten en bedriegen Hem.

Jullie ontvingen Gods eindeloze gratie, Zijn hemelse mysteries gezien.

God heeft jullie de vlammen van de hemel getoond,

maar kan 't niet opbrengen jullie te verbranden.

Hoeveel hebben jullie God teruggegeven?

Hoeveel hebben jullie Hem welwillend gegeven?

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen

Volgende:Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen

Gerelateerde media