We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

964 Begrijp jezelf volgens de woorden van God

1 Hiermee wordt bedoeld dat de menselijke kennis van de eigen natuur te oppervlakkig is en heel ver verwijderd is van Gods woorden van oordeel en openbaring. Dit is geen fout in wat God openbaart, maar veelmeer het gebrek van de mens aan diep inzicht in zijn eigen natuur. Mensen beschikken niet over een fundamenteel of substantieel inzicht in zichzelf, maar focussen zich in plaats daarvan op hun handelingen en uiterlijke expressies, en wijden daar hun energie aan. Zelfs als iemand af en toe iets over het begrijpen van zichzelf zou zeggen, zou dit nog niet erg diepzinnig zijn. Niemand heeft ooit van zichzelf gedacht dat hij zo’n soort mens was of dat hij het soort natuur had omdat hij zoiets gedaan heeft of iets heeft geopenbaard. God heeft de natuur en het wezen van de mensheid geopenbaard, maar de mensen begrijpen dat hun manier van doen en hun manier van spreken gebrekkig en onvolkomen zijn. Daarom is het voor mensen een zware opgave waarheid in praktijk te brengen.

2 Mensen denken dat hun fouten slechts tijdelijke manifestaties zijn, die achteloos zijn geopenbaard, in plaats van dat ze openbaringen van hun natuur zijn. Mensen die zichzelf zo zien zijn niet in staat waarheid in de praktijk te brengen, omdat ze waarheid niet als waarheid kunnen aanvaarden en niet dorsten naar de waarheid. daarom volgen ze de regels slechts plichtmatig als ze waarheid in praktijk brengen. Mensen beschouwen hun eigen natuur niet als al te verdorven, Ze geloven dat ze niet zo slecht zijn dat ze vernietigd en gestraft moeten worden. Ze denken dat het niet zo erg is af en toe te liegen, en ze beschouwen zichzelf als veel beter dan ze vroeger waren. maar in feite, volgens de standaarden, ligt hierin een groot verschil. Mensen hebben namelijk slechts enkele handelingen die uiterlijk de waarheid geen geweld aandoen, terwijl ze in feite de waarheid niet in praktijk brengen.

Naar ‘De natuur begrijpen en waarheid in praktijk brengen’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

Vorige:Op deze manier over jezelf nadenken is het belangrijkste

Volgende:Je kan jezelf alleen haten wanneer je jezelf waarlijk kent

Gerelateerde media