We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1011 Begrijp je God werkelijk?

1 Durf je te beweren dat je God kent? Heb je met God te maken gehad? Ben je met Hem omgegaan? Ken je Zijn gezindheid? Weet je wat Hij fijn vindt? Weet je welke dingen die je doet tegen Zijn gezindheid ingaan? Ken je de verdorvenheden in je waarvan Hij afkerig is? Weet je door welke mensen Hij Zijn rechtvaardige gezindheid openbaart? Weet je aan welke mensen Hij een hekel heeft? Weet je welke problemen Hij het meest bij je verafschuwt? Als je de antwoorden op dergelijke vragen niet kent, blijkt daaruit dat je werkelijk geen begrip van God hebt.

2 Je zeg dat je God hebt gezien, toch begrijp je Gods vreugde, woede, verdriet en geluk niet, je begrijpt Zijn gezindheid niet, noch Zijn rechtvaardigheid. Je hebt geen begrip Zijn barmhartigheid en je weet niet waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft. Dit is geen kennis van God. Als je Hem kent, Hem begrijpt en in staat bent iets van Zijn wil te begrijpen, dan kun je werkelijk in Hem geloven, je werkelijk aan Hem onderwerpen, Hem werkelijk liefhebben en Hem werkelijk aanbidden.

Naar ‘Hoe de geïncarneerde God leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Hoe te getuigen van God om praktische resultaten te verkrijgen

Volgende:Zonder kennis van God, zul je Hem snel mishagen

Gerelateerde media