De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

700 Zij die waarlijk God zoeken, kunnen Zijn zegeningen verwerven

1 Hoe moeten mensen met God samenwerken in deze fase van Zijn werk? Op dit moment test God mensen. Hij spreekt geen woord; Hij verbergt Zichzelf en neemt geen direct contact met mensen op. Van buiten lijkt het alsof Hij niet werkt, maar de waarheid is dat Hij nog steeds in de mens werkt. Iedereen die toegang tot leven nastreeft, heeft een visie van zijn zoektocht naar leven en heeft geen twijfels, zelfs als men Gods werk niet volledig begrijpt. Zelfs als je te midden van beproevingen niet weet wat God wil doen en welk werk Hij wil volbrengen, zou je moeten weten dat Gods bedoelingen voor de mensheid altijd goed zijn. Als je Hem nastreeft met een waarachtig hart, zal Hij je nooit verlaten, en uiteindelijk zal Hij je zeker vervolmaken, en mensen naar een geschikte bestemming brengen.

2 Ongeacht hoe God momenteel mensen aan het testen is, zal er ooit een dag zijn waarop Hij de mensen een passend resultaat zal geven en hun de gepaste beloning zal geven gebaseerd op wat ze hebben gedaan. God zal de mensen niet naar een bepaald punt leiden en ze vervolgens gewoon terzijde schuiven en negeren. Dit komt doordat Hij een trouwe God is. Om mensen Gods werk te laten ervaren, moeten ze eerst Zijn huidige werk begrijpen en begrijpen hoe de mensheid zou moeten samenwerken. Dit is iets wat iedereen zou moeten begrijpen. Je moet geloven dat wanneer Gods werk een bepaald stadium bereikt, Hij, wat er ook gebeurt, de hele mensheid niet zal doden. Hij geeft zowel beloften als zegeningen aan de mensheid en iedereen die Hem zoekt, zal Zijn zegeningen kunnen ontvangen, terwijl degenen die dat niet doen door God worden buiten geworpen. Dit hangt af van je streven. Je moet geloven dat wanneer Gods werk is voltooid, elke persoon een gepaste bestemming zal hebben.

Naar ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Je moet proberen te worden vervolmaakt door God in alle dingen

Volgende:Ervaar Gods oordeel om Satans invloed af te werpen

Gerelateerde media

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  I God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • God is in de hemel en ook op aarde

  I God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de…