De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes

21 augustus 2019

Door Qin Shuting, provincie Shandong

Er is een tijd geweest dat ik, ondanks het onophoudelijk eten en drinken van Gods woord, nooit het licht voelde. Ik had hierover tot God gebeden maar ook daarna werd ik nog steeds niet verlicht. Daarom dacht ik: ‘Er is voor God een tijd om elke mens te verlichten dus het heeft geen zin om te proberen dit te bespoedigen’. Daarna hield ik mij aan de regels en at en dronk onbezorgd de woorden van God, ‘geduldig’ wachtend op Gods verlichting.

Tot ik op een dag de volgende woorden van God las: “Pas wanneer je hart vrede heeft tegenover God zal je streven naar de waarheid en naar veranderingen in je gezindheid vruchten afwerpen. Omdat je voor God verschijnt terwijl je een last draagt, en omdat je altijd voelt dat je in zo veel opzichten tekortschiet, dat er veel waarheden zijn die je moet kennen, dat er veel werkelijkheid is die je moet ervaren en dat je alle zorg moet besteden aan Gods wil, denk je altijd aan deze dingen. Het is alsof ze op je drukken met een kracht die je het ademen onmogelijk maakt, en daarom voel je dat je hart bezwaard is (hoewel je je niet in een negatieve gesteldheid bevindt). Alleen zulke mensen zijn bevoegd de verlichting van Gods woorden te ontvangen en bewogen te worden door de Geest van God. Het komt door hun last, doordat ze een bezwaard hart hebben en – zoals je kunt zeggen – door de prijs die ze tegenover God hebben betaald en de kwelling die ze tegenover God hebben geleden, dat ze Zijn verlichting en illuminatie ontvangen. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij is altijd redelijk in de omgang met mensen, maar Hij geeft ook niet willekeurig of onvoorwaardelijk aan mensen. Dit is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid (‘Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Bij het overdenken van deze woorden van God begreep ik: God is een rechtvaardige God. Er is geen willekeur in Zijn voorziening aan de mens, en Hij geeft niet zonder voorwaarden aan de mens. Als mensen illuminatie en verlichting van God willen ontvangen, moeten zij hun hart stil maken voor God en een hart hebben dat naar Gods woorden verlangt en zoekt. Zij moeten de last die dit legt op hun eigen leven dragen en zoeken naar hun eigen tekortkomingen in de woorden van God. Hun last dragend, moeten zij de woorden van God doelbewust eten en drinken om Zijn wil te doen en nog dieper de waarheid te doorgronden. Alleen als men bereid is tot het betalen van deze prijs om met God te werken kan men de verlichting van God verkrijgen. Terugkijkend zie ik dat ik geen last droeg en helemaal geen hart bezat dat hunkerde om de woorden van God te eten en te drinken. Telkens als ik het boek van het woord van God oppakte, bladerde ik het door en zag dat ik deze of gene passage had gelezen, denkend dat ik een aardig beeld had van al die passages. Dan zou ik een willekeurige oude passage vinden, het vluchtig lezen en was ik klaar. Toen ik de woorden van God aan het eten en drinken was, was het voor mij voldoende om slechts de letterlijke betekenis van de woorden te begrijpen en concentreerde ik op het onderhouden van enkele regels en gebruiken. Ik zag beslist niet veel van de waarheid die ik moest binnengaan, noch stelde ik Gods hart tevreden. Ik droeg helemaal geen last om mijn eigen leven te bereiken, noch was ik ongerust dat ik niet voldoende was uitgerust met de waarheid; ik behandelde mijn eten en drinken van de woorden van God slechts met onverschilligheid. Hoe zou ik Zijn illuminatie en verlichting verkregen hebben met zo’n achteloze houding tegenover de woorden van God? Ik werkte niet echt met God en gebruikte de gedachte dat ‘er een tijd is voor God om elke mens te verlichten’ als verontschuldiging om blind te blijven wachten op Gods verlichting. Ik was werkelijk zo onwetend! Nu pas zie ik in dat, hoewel er een tijd voor God is om elke mens te verlichten – dat is inderdaad waar – er een principe schuilt achter het werk van de Heilige Geest in de mens. De mens zelf moet een sterk verlangend, zoekend hart hebben om positief en actief met God te werken. Pas dan kan de Heilige Geest werken in de mens en zijn begrip van Gods wil illumineren en verlichten, zodat hij de waarheid in Zijn woorden kan begrijpen.

O God! Ik breng dank voor uw tijdige verlichting die me de afwijking in mijn eigen ervaring deed inzien. Nu wil ik graag de omslag maken om positief en actief te werken met u, een verlangend, zoekend hart te houden, mijn last te dragen om uw woorden te eten en drinken, om te streven naar verdere verlichting die verkregen kan worden door uw woorden, om mijzelf dieper in de waarheid te doen doordringen, en om mijn leven nog meer te doen groeien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Satan verslaan in de strijd

Chang Moyang Zhengzhou stad, provincie Henan De woorden van de Almachtige God zeggen: “Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk...

Geef een reactie