We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

977 Dit lijden ondergaan heeft diepe betekenis

1 Het gaat om een vooruitgrijpen dat zich schuilhoudt in hun hart terwijl ze in God geloven, namelijk op de spoedige komst van de dag van God, zodat hun ellende ten einde zal komen; ze grijpen erop vooruit dat God een gedaanteverwisseling zal ondergaan en dat al hun lijden zal ophouden. Deze gedachten bestaan bij hen allen in de diepten van hun hart, want het menselijk vlees is niet bereid te lijden. In plaats daarvan kijkt het altijd uit naar betere dagen wanneer het lijden ondergaat. Deze dingen zullen niet worden geopenbaard zonder de juiste omstandigheden. Zolang de omstandigheden zich nog niet voordoen, zal iedereen er bijzonder goed uitzien, zal het lijken alsof iedereen een bijzonder goede gestalte heeft, alsof een ieder de waarheid behoorlijk goed begrijpt en alsof iedereen uitzonderlijk energiek is. Op een dag, wanneer de omstandigheden zich voordoen, zullen al deze gedachten worden geopenbaard. In hun gedachten zullen ze beginnen te worstelen en met sommigen zal het bergafwaarts gaan.

2 Het is niet zo dat God geen weg voor je openstelt, of dat God je Zijn genade niet schenkt. En het is zeker niet zo dat God geen rekening houdt met je moeilijkheden. Het is omdat het lijden op dit moment een zegen is, omdat je zulk lijden moet verduren om te worden gered en om te overleven. Sterker nog, dit is zo door God voorbestemd. Dat je door zulk lijden wordt getroffen is dus je zegen. Denk niet dat dit iets eenvoudigs is. Het is geen kwestie van eenvoudig een beetje met mensen spelen en hen laten lijden. De betekenis erachter is zo diep, en extreem belangrijk. Als je op het juiste pad bent, en als wat je zoekt correct is, dan zal wat je uiteindelijk zult ontvangen meer zijn dan dat wat alle heiligen door de eeuwen heen hebben gekregen, en de beloften die je zult beërven zullen nog groter zijn.

Naar ‘Degenen die het werk van de Heilige Geest hebben verloren lopen het meeste risico’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Beoefen de waarheid en je gezindheid zal veranderen

Volgende:Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen

Gerelateerde media