We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

299 Ik zal weer opstaan

Couplet 1

Door Gods rechtvaardige gezindheid groeit mijn liefde voor God sterk.

Of 'k gezegend ben of problemen heb, dat wordt voorbestemd door God.

Oordeel, tuchtiging en testen zuiveren mijn liefde.

Fouten van mensen zijn normaal en zijn geen reden tot paniek.

Al steken Zijn strenge woorden als een zwaard, is Gods hart altijd goed.

Hoe weiger ik de bittere pil die goed is voor mij?

Door Gods tuchtiging en oordeel, voel ik de ware liefde van God.

Zo echt is Zijn werk om ons te redden, mijn hart geeft lof aan God.

Mijn hart geeft lof aan God.

Couplet 2

Arrogante en bedrieglijke mensen, bestemd te struikelen en vallen.

Al dien ik God, verzet ik me toch. Ik moet Zijn tuchtiging verdragen.

Al brengt oordeel me veel pijn, mijn leven heeft het nodig.

Ik ben zeker dat God rechtvaardig is, en dus geeft mijn hart lof.

Beoordeeld en getuchtigd worden door God is een eer die Hij schenkt.

Als ik zou klagen of zou strijden, ben ik Zijn liefde onwaardig.

De verdorven mensheid heeft geen waarheid,

gevuld met Satans gezindheden.

Ik leef vandaag alleen maar dankzij

Gods tijdige redding, Gods tijdige redding.

Couplet 3

Petrus' geest is de basis voor hoe de mensheid moet zijn.

Hoe diep mensen van God houden, ik tracht compleet van Hem te houden.

Zegeningen verlangend, handel met God,

op het einde zal de mens struikelen.

De waarheid begrijpend en gezuiverd, heb ik vrede in mijn hart.

Geloof in, hou van, gehoorzaam God, is de plicht van de mens.

Tuchtiging en oordeel lijden versterkt mijn liefde voor God.

Hoe Hij me ook behandelt, ik loof steeds Zijn rechtvaardigheid.

Mijn droom is om God te kunnen kennen.

Er is niets meer dat ik vraag. Er is niets meer dat ik vraag

Couplet 4

Nadat ik oordeel heb doorstaan, Gods liefde geproefd, zal ik opstaan.

Ik heb niet het gezicht om God te zien,

maar zal nog een keer voor mij vechten.

Ik heb Gods wil begrepen, Zijn liefde moedigt me verder aan.

Hoe groot de beproeving en ontbering ook zijn,

ik zal sterk getuigenis dragen. Zegening of pijn doen er niet toe.

Gods glorie is alles. Zoals Petrus, geef ik God opperste liefde.

En als ik sterf, rust ik in vrede.

Ik zal Gods werk gehoorzamen zonder keuze.

God tevreden stellen is de sleutel.

Om van God te houden en Zijn wil uit te dragen

is de grootste eer van de mens, de grootste eer van de mens.

Vorige:Ik wil Gods vertrouweling zijn

Volgende:Wees onverschrokken op het pad van God liefhebben

Gerelateerde media