We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

987 Opkijken naar God en op Hem vertrouwen, is de grootste wijsheid

1 Ongeacht hoe groot of klein iemands gestalte is, in wat voor soort omgeving iemand zich bevindt, en hoeveel waarheid iemand begrijpt, hoeveel plichten iemand heeft vervuld of hoeveel iemand heeft meegemaakt bij de vervulling van die plichten, er is één ding waar niemand zonder kan en dat is dat hij bij alles wat hij doet opkijkt naar God en op God moet vertrouwen. Dit is het grootste soort wijsheid. Waarom zeg ik dat dit de grootste wijsheid is? Zelfs als men enige waarheden heeft leren kennen, volstaat het dan als men niet op God vertrouwt? Sommige mensen hebben na al wat langer in God te geloven enige waarheden leren begrijpen en een paar beproevingen ondergaan. Ze hebben misschien al wat praktische ervaring, maar weten niet hoe ze op God moeten vertrouwen en ze begrijpen niet hoe ze op moeten kijken naar God en op God moeten vertrouwen. Bezitten dergelijke mensen wijsheid? Ze zijn de dwaaste mensen, en ze vinden zichzelf o zo slim, ze vrezen God niet en mijden het kwaad niet.

2 De letterlijke woorden begrijpen en over de vele spirituele doctrines praten, staat nog niet gelijk aan begrip van de waarheid, laat staan dat het betekent dat je Gods wil in iedere situatie begrijpt. Hier valt dus een zeer belangrijke les te leren. Dat is dat mensen bij alle dingen naar God op moeten kijken. Door in alle dingen naar God op te kijken, kunnen mensen een vertrouwen in God bereiken en alleen zij die op God vertrouwen hebben een pad om te volgen. Anders kun je iets juist en volgens de principes van de waarheid doen, maar als je niet op God vertrouwt dan is wat je doet alleen maar een daad van een mens en stelt dat niet noodzakelijkerwijs God tevreden. Omdat mensen zo’n oppervlakkig begrip van de waarheid hebben, volgen ze vaak regels en houden ze zich halsstarrig vast aan letters en doctrines door dezelfde waarheid toe te passen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat veel zaken over het algemeen afgerond kunnen worden volgens de principes van de waarheid, maar Gods begeleiding ontbreekt, en ook het werk van de Heilige Geest. Er is hier een serieus probleem, namelijk dat mensen veel dingen doen afhankelijk van hun ervaring en de regels die ze hebben begrepen en naar enige menselijke fantasie. Ze kunnen nauwelijks het allerbeste resultaat bereiken, wat bereikt wordt door Gods wil te begrijpen door naar Hem op te kijken, tot Hem te bidden en dan op Gods werk en begeleiding te vertrouwen. Daarom zeg ik: Het is de grootste wijsheid in alle dingen naar God op te kijken en op God te vertrouwen.

Naar ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van de wereld doorzien’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alle problemen kunnen worden opgelost door de waarheid na te streven

Volgende:Vrees God om Zijn bescherming te verwerven

Gerelateerde media

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen

  I Je moet eerst de problemen in jezelf oplossen door op God te vertrouwen. Maak een eind aan je ontaarde gezindheid, begrijp je eigen toestand echt. I…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen

  I Kijk naar Gods koninkrijk, waar God heerst over allen. Van toen de schepping startte tot aan vandaag de dag, doorstaan de zoons van God, onder Zijn …