De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

987 Opkijken naar God en op Hem vertrouwen, is de grootste wijsheid

1 Ongeacht hoe groot of klein iemands gestalte is, in wat voor soort omgeving iemand zich bevindt, en hoeveel waarheid iemand begrijpt, hoeveel plichten iemand heeft vervuld of hoeveel iemand heeft meegemaakt bij de vervulling van die plichten, er is één ding waar niemand zonder kan en dat is dat hij bij alles wat hij doet opkijkt naar God en op God moet vertrouwen. Dit is het grootste soort wijsheid. Waarom zeg ik dat dit de grootste wijsheid is? Zelfs als men enige waarheden heeft leren kennen, volstaat het dan als men niet op God vertrouwt? Sommige mensen hebben na al wat langer in God te geloven enige waarheden leren begrijpen en een paar beproevingen ondergaan. Ze hebben misschien al wat praktische ervaring, maar weten niet hoe ze op God moeten vertrouwen en ze begrijpen niet hoe ze op moeten kijken naar God en op God moeten vertrouwen. Bezitten dergelijke mensen wijsheid? Ze zijn de dwaaste mensen, en ze vinden zichzelf o zo slim, ze vrezen God niet en mijden het kwaad niet.

2 De letterlijke woorden begrijpen en over de vele spirituele doctrines praten, staat nog niet gelijk aan begrip van de waarheid, laat staan dat het betekent dat je Gods wil in iedere situatie begrijpt. Hier valt dus een zeer belangrijke les te leren. Dat is dat mensen bij alle dingen naar God op moeten kijken. Door in alle dingen naar God op te kijken, kunnen mensen een vertrouwen in God bereiken en alleen zij die op God vertrouwen hebben een pad om te volgen. Anders kun je iets juist en volgens de principes van de waarheid doen, maar als je niet op God vertrouwt dan is wat je doet alleen maar een daad van een mens en stelt dat niet noodzakelijkerwijs God tevreden. Omdat mensen zo’n oppervlakkig begrip van de waarheid hebben, volgen ze vaak regels en houden ze zich halsstarrig vast aan letters en doctrines door dezelfde waarheid toe te passen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat veel zaken over het algemeen afgerond kunnen worden volgens de principes van de waarheid, maar Gods begeleiding ontbreekt, en ook het werk van de Heilige Geest. Er is hier een serieus probleem, namelijk dat mensen veel dingen doen afhankelijk van hun ervaring en de regels die ze hebben begrepen en naar enige menselijke fantasie. Ze kunnen nauwelijks het allerbeste resultaat bereiken, wat bereikt wordt door Gods wil te begrijpen door naar Hem op te kijken, tot Hem te bidden en dan op Gods werk en begeleiding te vertrouwen. Daarom zeg ik: Het is de grootste wijsheid in alle dingen naar God op te kijken en op God te vertrouwen.

Naar ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van de wereld doorzien’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:God houdt van hen die vastberaden zijn

Volgende:Het streven van Petrus was het meest in overeenkomst met Gods wil

Gerelateerde media

 • Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

  I Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden; omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven; omdat Hij de mens leidt, zal H…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…