De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

428 Je moet de Bijbel in het juiste licht zien

1 Dit komt omdat de Bijbel de menselijke geschiedenis enkele duizenden jaren heeft gevolgd en de mensen de Bijbel allemaal zozeer als God behandelen, dat de mensen in de laatste dagen God door de Bijbel vervangen. Hier heeft God echt een hekel aan. Dus moest Hij in de tijd die Hij over had het werkelijke verhaal en de oorsprong van de Bijbel verduidelijken. Anders zou de Bijbel nog steeds de plaats van God in het hart van de mensen in kunnen nemen en zouden zij Gods handelingen kunnen veroordelen en de maat nemen op basis van de woorden in de Bijbel. De waarheid die God hier de mensen wil vertellen is dat Gods huidige werk of woorden door geen theorie of feit vervangen kunnen worden en er bestaat niets dat Gods plaats in kan nemen.

2 Als mensen het net van de Bijbel niet weten af te werpen, zullen ze nooit in staat zijn voor God te verschijnen. Als ze voor God willen verschijnen, moeten ze eerst hun hart zuiveren van alles wat Hem zou kunnen vervangen. Dan is God tevreden. Hoewel God hier alleen de Bijbel uitlegt, moet je niet vergeten dat er naast de Bijbel nog veel meer onjuistheden zijn die de mensen echt vereren, en dat het enige dat ze niet vereren de dingen zijn die echt van God komen. God gebruikt de Bijbel gewoon als voorbeeld om iedereen eraan te herinneren niet het verkeerde pad te nemen en niet weer in extremen of in verwarring te vervallen als zij in God geloven en Zijn woorden aanvaarden.

Naar ‘Inleiding’ tot De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Zij die de waarheid niet accepteren zijn niet geschikt voor redding

Volgende:Is Gods incarnatie een simpel ding?

Gerelateerde media

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Almachtige God regeert als koning

  I Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïn…