We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

676 De houding van Petrus tegenover beproevingen

1 God heeft Petrus zo vaak beproefd, waarna deze natuurlijk halfdood achterbleef. Maar zelfs te midden van die honderden beproevingen verloor hij nooit het geloof in Hem. Nooit was hij in Hem gedesillusioneerd. Zelfs toen God zei dat Hij hem had verworpen, verslapte hij niet en verviel niet tot wanhoop. Hij ging door zoals daarvoor en voerde zijn principes uit om Hem op een praktische manier lief te hebben. God vertelde hem – hoewel hij van Hem hield – dat Hij hem niet zou belonen, maar hem aan het einde van zijn leven aan Satan zou overleveren. Te midden van deze beproevingen, die zijn vlees niet raakten, maar die beproevingen waren aan de hand van woorden, bad hij nog steeds tot Hem.

2 O God! Onder de hemelen en de aarde en de ontelbare dingen, is er één mens, één schepsel of iets wat niet in handen is van u, de Almachtige? Wanneer u mij genade wilt betonen, verheugt mijn hart zich in afwachting van uw genade. Wanneer u het oordeel over mij wenst te vellen, dan voel ik – hoe onwaardig ik ook mag zijn – des te meer het diepe mysterie van uw daden, omdat u vervuld bent van gezag en wijsheid. Ook als mijn vlees lijdt, voel ik mij getroost in de geest. Hoe zou ik uw wijsheid en uw daden niet kunnen verheerlijken? Zelfs als ik zou sterven na u te hebben leren kennen, zou ik er altijd gewillig en klaar voor zijn.

3 Hoewel Petrus te midden van dit soort beproevingen niet in staat was om Gods bedoelingen precies te begrijpen, is het duidelijk dat hij het als een kwestie van trots en persoonlijke glorie zag om door Hem gebruikt te worden. Hij was allesbehalve bedroefd door deze beproevingen. Vanwege zijn trouw in Zijn aanwezigheid, en vanwege Zijn zegeningen voor hem, is hij duizenden jaren lang een voorbeeld en een model voor de mensheid geweest. Is dit niet precies het voorbeeld dat jullie zouden moeten volgen? Jullie moeten op dit moment goed nadenken en uitvinden waarom God jullie dit lange verhaal over Petrus heeft verteld. Het zou jullie als gedragscode moeten dienen.

Naar ‘Hoofdstuk 6’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De betekenis van Gods beproevingen en loutering van de mens

Volgende:Je moet aan Gods kant staan als je beproevingen overkomen

Gerelateerde media