1004 Ken je de paden die Petrus en Paulus volgden?

1 Hoewel je misschien niet van plan was om het pad van Paulus te volgen, heeft je natuur bepaald dat je deze weg bewandelt en ga je die richting op in weerwil van jezelf. Ook al wil je het pad van Petrus betreden, als je niet duidelijk weet hoe je dat moet aanpakken, dan volg je toch onwillekeurig het pad van Paulus: Dit is de werkelijke situatie. God heeft nu het pad naar redding en vervolmaking aan jullie geopenbaard. Dit is Gods genade en verheffing. Hij is het die jullie naar het pad van Petrus leidt. Zonder Gods leiding en verlichting zou niemand in staat zijn om het pad van Petrus te volgen; de enige keuze zou zijn het pad van Paulus bewandelen, in de voetsporen van Paulus de vernietiging tegemoet gaan.

2 Het pad van Paulus hield geen zelfkennis of het streven naar een verandering van gezindheid in. Hij nam zijn eigen aard nooit onder de loep en hij had geen inzicht in wat hij was; hij wist alleen dat hij de grootste boosdoener in de vervolging van de Heer Jezus was. Hij had niet het minste begrip van zijn eigen natuur. Na de voltooiing van zijn werk had hij het idee dat hij Christus was en dat hij beloond diende te worden. Het werk dat Paulus deed, was slechts een dienst die verleend werd voor God. Paulus zelf ontving wel enige openbaringen van de Heilige Geest, maar hij had totaal geen waarheid of leven. Hij werd niet gered door God; hij werd gestraft door God.

3 Het pad van Petrus is het pad naar vervolmaking. In zijn handelen richtte hij zich in het bijzonder op het leven en het leren kennen van God en zichzelf. Door zijn ervaring van Gods werk leerde hij zichzelf kennen, kreeg hij inzicht in de verdorven gesteldheid van de mens, kwam hij achter zijn tekortkomingen en ontdekte hij het waardevolste waar mensen naar zouden moeten streven. Hij was in staat om God oprecht lief te hebben, hij wist hoe hij God moest terugbetalen, hij verkreeg enige waarheid en hij bezat de realiteit die God vereist. Uit alles wat hij zei tijdens zijn beproevingen, valt af te leiden dat Petrus inderdaad degene was met het meeste begrip van God. Omdat hij zoveel waarheid uit Gods woorden begreep, werd zijn pad steeds helderder en steeds meer in overeenstemming met Gods wil.

Naar ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1003 Ken je Gods rechtvaardige gezindheid wel echt?

Volgende: 1005 Twee principes die leiders en werkers moeten begrijpen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek