512 Het pad naar de waarheid

Hoe zoek je de waarheid?

Je moet eerst bedenken hoe de waarheid relateert

aan mensen en dingen die je tegenkomt.

Als je Gods wil nastreeft zonder de waarheid te kennen,

is het vruchteloos en blind, het zal tot niets leiden.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je de waarheden herkennen in wat je tegenkomt.

Zoek bij elke ontmoeting in het woord van God,

naar de delen van de waarheid

die daarmee verband houden.

Kijk dan uit naar het juiste pad voor jou.

Het zal je helpen om de wil van God in alles te weten.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je de waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Doorzoek dan deze waarheden

en je zult de wil van God zien in alles wat je doet.

De waarheid zoeken en beoefenen

betekent niet het volgen van een doctrine of formule.

De waarheid is geen vergelijking of wet.

Het is leven en het leeft!

Het is de regel die de mens moet volgen,

iets dat je nodig hebt in je leven.

Dus pas deze gedachte bij al je ervaringen toe.

Dus pas deze gedachte toe bij al je ervaringen.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Doorzoek dan deze waarheden

en je zult de wil van God zien in alles wat je doet.


Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 511 Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan

Volgende: 513 Geef je hart aan God als je in Hem gelooft

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek