We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1021 Pas nu God vlees is geworden, heeft de mens de kans om gered te worden

1 Op een dag zullen jullie ervaringen zodanig zijn dat jullie begrijpen dat Gods incarnatie − het vlees van een normale menselijkheid − is wat de hele mensheid nodig heeft. Hoe normaler Gods incarnatie, menselijkheid en alles wat Hij onthult, des te groter onze redding en hoe normaler dat alles is, des te meer is het wat wij nodig hebben. Als Gods incarnatie bovennatuurlijk was, dan zou niemand van ons − al waren we door God uitverkoren − gered kunnen worden. Juist vanwege Gods nederigheid en verborgenheid, vanwege het normale en praktische van deze schijnbaar onopvallende God, hebben mensen de kans op redding. Er is ongehoorzaamheid in mensen, en het wezen van een verdorven satanische gezindheid, en hieruit komen allerlei opvattingen, misverstanden en antagonisme jegens God voort. Het komt zelfs voor dat mensen als gevolg van deze opvattingen regelmatig deze Christus ontkennen, en Zijn normale menselijkheid ontkennen, hetgeen een grote fout is.

2 Als je Gods redding wenst te ontvangen, en Gods oordeel en tuchtiging, moet je eerst je talrijke opvattingen en verkeerde definities over Christus opzij zetten, je talrijke inzichten en meningen over Christus opzij zetten en moet je alles wat van Hem komt aanvaarden. Dan pas zullen de woorden die Hij spreekt en de waarheden die Hij uitdrukt enige ingang in je hart vinden en jouw leven worden. Als je Christus wil volgen, moet je alles wat met Hem te maken heeft accepteren, zou je niet tegen Hem op moeten staan, zou je je niet moeten vastklampen aan je eigen opvattingen en Hem voortdurend verkeerd begrijpen en aan Hem twijfelen, of je zelfs tegen Hem verzetten of Hem tegenstand bieden. Met zo’n houding, kun je alleen jezelf kwaad doen. Je hebt er geen enkele baat bij.

Naar ‘Pas wanneer je orde op zaken stelt in je opvattingen, kun je het juiste pad van je geloof in God betreden I’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Degenen met een verandering in gezindheid kunnen leven als mensen

Volgende:Alleen zij die de waarheid in praktijk brengen, kunnen door God worden gered

Gerelateerde media

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven

  I De waarheid die de mens moet bezitten is te vinden in het woord van God. Een waarheid die erg gunstig is en behulpzaam voor de hele mensheid. Het is…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…