De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

259 Geen spijt of klachten bij het liefhebben van God

1 O God! Ik heb zo’n geluk gehad u ontmoet te hebben in dit leven en daarna uw woorden te accepteren als mijn leven. Alles wat u zegt, elke uitspraak van u raakt mijn hart. Alleen u bekommert zich om mijn leven, door wat u hebt gezegd begrijp ik de waarheid. Uw woorden oordelen en ontmaskeren mijn verdorvenheid en opstandigheid; ik ben volkomen overtuigd en val voor u neer. Door beproevingen ontmaskert en reinigt u mijn verdorven gezindheid; ik begrijp uw serieuze bedoelingen. Ook snoeit u en behandelt u mijn motivatie om zegeningen te verkrijgen door geloof; nu weet ik eindelijk hoe ik God moet geloven. Ik heb zoveel gewonnen door uw woorden, door uw werk te ondergaan heb ik verandering bereikt. Ik ben bereid alles op te geven en mezelf uit te putten voor u om mijn plicht te vervullen uw liefde te vergelden.

2 O God! U bent naar de aarde gekomen, nederig en verborgen, en spreekt de woorden uit die de waarheid en het leven schenken aan de mens. U verdraagt de laster van wereldse mensen, vervolging en onderdrukking door de CCP, en zelfs ons onbegrip en klagen. Wie zou uw hart echt kunnen begrijpen? Wie zou uw verdriet en vreugde kunnen delen? U hebt zo veel vernederingen in stilte verdragen, terwijl u blijft spreken en werken en alles doet om de mens te redden. Uw liefde heeft mijn verkilde hart gesmolten. Hoe zou ik ooit weer opstandig en negatief kunnen zijn? Hoewel ik nog veel gebreken heb, moet ik al mijn kracht besteden aan het verspreiden van uw naam en het getuigen van u. Ik zal u liefhebben en mijn hele leven aan u wijden, ik zal uw wil doen om u te verheerlijken. U mijn hele leven liefhebben, daar zal ik geen spijt van hebben of klachten over hebben; ik wens dat uw hart troost vindt.

Vorige:Gods lieflijkheid is altijd in mijn gedachten

Volgende:Smachten naar Almachtige God

Gerelateerde media

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…