We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

436 De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid

Snelheid

436 De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid

Vers 1

Toen God niet in het vlees was, begreep de mens maar weinig

van wat Hij zei, want het kwam van Zijn goddelijkheid.

Het perspectief en de context zijn ongrijpbaar voor de mens.

Het kwam uit het spirituele rijk,

dat de mens niet kon zien of doorkruisen.

Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.

Vers 2

Toen God werkte in Zijn menselijkheid,

verkondigde hij veel waarheden,

veel methodes van Zijn werk op een menselijke wijs.

Zijn gezindheid en Zijn wil, wat Hij heeft en is,

werden ook uitgedrukt, opdat de mens ze kent.

De mens begreep Zijn essentie, wat Hij heeft en is,

ze tonen Zijn identiteit en Zijn plaats als God Zelf.

Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.

Brug

Zo helder als maar kan, drukte de Mensenzoon in vlees

Gods gezindheid en essentie uit.

Zijn menselijkheid was geen drempel voor de mens

om met God te spreken,

maar de enige manier om zich te verbinden met de Schepper.

Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen die hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe je de praktische God kunt kennen

Volgende:Is de hele Bijbel gegeven door Gods inspiratie?

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…