We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

198 De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

Snelheid

198 De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

Couplet 1

Weet dat in de laatste dagen

Christus een aantal waarheden gebruikt om de mens te onderwijzen;

Hij ontmaskert daarmee de essentie van de mens

en ontleedt zijn woorden en daden.

Couplet 2

Christus’ woorden omvatten allerlei waarheden

over de plicht van de mens, gehoorzaamheid en trouw aan God,

het naleven van normale menselijkheid,

Gods wijsheid, gezindheid en meer.

Couplet 3

Deze woorden zijn allen gericht

op de essentie en verdorvenheid van de mens.

Deze woorden tonen hoe de mens God afwijst,

spreken van de mens als belichaming van Satan en vijand van God.

Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid en zijn lelijkheid zien.

Couplet 4

God verklaart de natuur van de mens,

niet met een enkel woord, maar over langere tijd,

door te ontbloten, behandelen en snoeien,

als Hij Zijn werk op Zich neemt, al het werk van oordeel.

Couplet 5

Geen simpel woord kan dit vervangen;

slechts de waarheid die de mens niet heeft kan dit.

Alleen dit kan oordeel heten,

helpt de mens ware kennis van God verwerven,

en kan hem overtuigen om zich te onderwerpen aan God.

Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid en zijn lelijkheid zien.

Outro

Het werk van oordeel heeft dit effect,

want het opent de waarheid, weg en leven van God

voor allen die geloven in Hem.

Dit is het werk van oordeel gedaan door God.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De werkelijke betekenis van het verschijnen van het Woord in het vlees

Volgende:Gods naam zal worden verheerlijkt onder de heidense volken

Gerelateerde media