We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

906 Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

Snelheid

906 Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

I

Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten,

als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen,

als iemand alleen gelooft in het lot, maar zich niet kan onderwerpen,

niet de macht van de Schepper over het menselijk lot kan accepteren,

dan zou zijn leven tragisch zijn, het zou leeg en doelloos zijn,

hij kan zich niet onderwerpen aan Gods heerschappij,

hij kan geen geschapen mens worden in de ware zin van het woord,

en de Schepper’s goedkeuring krijgen en houden in zijn leven.

Iemand die Gods soevereiniteit kent, hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet, hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is, en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig onder Gods soevereiniteit.

II

Als men zich de fases van zijn reis herinnert,

wanneer men terugkijkt op de weg die hij heeft bewandeld,

ziet men dat God hem leidde met elke stap van de weg,

of zijn weg nu simpel was of dat zijn weg moeilijk was.

God had alles gepland, gepland tot in detail.

Men is onwetend naar vandaag geleid.

Wat een geluk is het om Gods verlossing te ontvangen,

om Zijn soevereiniteit te accepteren.

Iemand die Gods soevereiniteit kent, hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet, hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is, en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig onder Gods soevereiniteit.

III

Als iemand Gods soevereiniteit waarneemt,

zal hij zich liever willen onderwerpen

aan alles wat God heeft gepland, en God te gehoorzamen.

Als iemand Gods soevereiniteit waarneemt,

zal hij vastberaden en zeker zijn om niet meer in opstand te komen,

en Gods macht te aanvaarden.

Iemand die Gods soevereiniteit kent, hoort in een actieve staat te zijn.

Iemand die Gods soevereiniteit ziet, hoort niet in een passieve staat te zijn.

Hij aanvaardt dat alles door het lot bepaald is, en dat is wanneer hij begrijpt:

Het mensenleven valt volledig onder Gods soevereiniteit.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De mens groeit onder de bescherming van God

Volgende:Alle dingen leven in de regels en wetten van God

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

  I Geloof je in Gods woorden en in Zijn vergelding? Dat Hij zij die Hem bedriegen, die Hem verraden zal straffen? Heb je liever dat die dag eerder of l…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

  I Oordeel en tuchtiging zijn loutering en genadeloze onthullingen, bedoeld om de menselijke zonden en zijn vlees te bestraffen, maar niets van dit wer…