De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

132 Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Snelheid

132 Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Couplet 1

We wonen in dit vuile land

en worden diep vervolgd door de grote rode draak.

En we hebben er een haat voor ontwikkeld.

Het staat tussen ons en God,

verleidt hebzucht naar onze toekomstperspectieven.

We worden negatief en weerstaan God.

Het heeft ons bedrogen, verdorven en verwoest tot nu,

tot we Gods liefde niet meer kunnen

terugbetalen met ons hart.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Couplet 2

We willen God liefhebben,

maar ondanks onszelf zijn we machteloos.

We zijn allemaal slachtoffers.

Om deze reden haten we de rode draak vanuit het diepste,

en kunnen alleen wachten tot God het vernietigt.

We moeten ons hart richten op

het vervullen van Gods wil, van God houden.

Op dat pad moeten we gaan.

Het is hoe we ons leven moeten leven.

We moeten Gods wil als ons doel zien

en een leven leven vol betekenis en genialiteit.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Couplet 3

Zo zullen we sterven zonder spijt,

met een hart vol voldoening en troost,

met een hart vol voldoening en troost.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Vorige:Ik geef mijn liefde aan God

Volgende:Moge God onze geest weer bewegen

Gerelateerde media

 • God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

  I Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert, gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen. Alleen in Zijn woorden kan je zi…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…