De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte

Door He Jiejing, provincie Guangxi

Een zuster en ik werkten samen aan het herzien van artikelen. Toen we samenkwamen, besefte ik dat het niet uitmaakte of het nu ging om zingen, dansen, het ontvangen van Gods woord of het communiceren van de waarheid, ze was in elk opzicht beter dan ik. De broeders en zusters van het gastgezin hadden haar allemaal graag en wilden met haar praten. Hierdoor was mijn hart erg onrustig en het voelde alsof ik genegeerd werd − zelfs tot het punt waar ik dacht dat zolang zij daar was, er voor mij geen plaats was. In mijn hart begon ik te voelen dat ik haar beu was en niet bereid om haar te vergezellen bij het vervullen van onze taken. Ik hoopte dat ze zou weggaan zodat de broeders en zusters mij graag zouden hebben en mij hoog zouden achten.

Op een dag kwam er een leider naar ons toe. Vanwege haar negatieve gesteldheid had de zuster overplaatsing aangevraagd naar andere taken. Toen ik haar dit hoorde zeggen raakte ik erg opgewonden. Ik dacht: ik hoopte altijd dat jij zou weggaan. Als jij weggaat, ben ik van mijn probleem verlost. Daarom wilde ik dolgraag dat de leider haar onmiddellijk een andere opdracht zou geven. Maar het ging niet zoals ik gehoopt had. De leider gaf haar niet alleen geen nieuwe opdracht maar sprak geduldig de waarheid met haar en hielp haar om haar situatie te veranderen. Toen ik dit zag, voelde ik mij bijzonder onrustig en hoopte nog meer dat de zuster zou weggaan. Ik dacht: als ze deze keer niet vertrekt, wanneer zal ik dan verlost zijn van dit probleem? Ik moet een manier bedenken waardoor ze snel vertrekt. Daarom maakte ik van de gelegenheid gebruik om, toen de zuster niet aanwezig was, de leider verdere details te geven, door te zeggen: “Meestal belet haar negatieve gesteldheid haar om zich op haar taak te concentreren. Nu is ze de werking van de Heilige Geest kwijt en heeft het al invloed gehad op het werk van de kerk in het bewerken en samenstellen van artikelen. U kunt haar evengoed een nieuwe opdracht geven. Zuster X heeft misschien meer toegevoegde waarde dan de zuster waar ik nu mee samenwerk.” Zodra ik dit had gezegd, sprak Gods woord verwijtend tot mij: “Wrede, meedogenloze mensheid! Het samenzweren, gekonkel en knokken, het bijeen schrapen van reputatie en fortuin, de wederzijdse afslachting; wanneer zal er ooit een einde aan komen? God heeft honderdduizenden woorden gesproken, maar niemand is tot bezinning gekomen. [...] Hoeveel onderdrukken en discrimineren anderen niet om hun eigen status te handhaven?” (‘De goddelozen moeten gestraft worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Geconfronteerd door Gods oordelende woorden voelde het alsof God mij onder vier ogen streng berispte. Ik begon onmiddellijk te beven van angst en kon niet anders dan bang zijn voor de woorden die ik net had uitgesproken. Ben ik niet zoals mensen waarover het woord van God sprak en die “anderen onderdrukken en discrimineren om hun eigen status maar te handhaven”? Toen ik merkte dat de zuster waar ik mee samenwerkte, in elk opzicht beter was dan ik en dat de broeders en zusters haar allemaal graag mochten, kwam er jaloersheid in mijn hart. Ik was haar beu, discrimineerde haar en hoopte dat ze snel weg zou gaan zodat ik van mijn probleem verlost zou zijn. Om ervoor te zorgen dat de broeders en zusters aandacht voor mij hadden, zodat ik het gevoel had dat ik een bepaald aanzien bij hen had, maakte ik misbruik van de nare situatie van de zuster en roddelde over haar bij de leider, zogenaamd om het belang van de kerk te beschermen. Het was mijn ijdele poging de leider te gebruiken om haar te weg te krijgen. Mijn gedrag legde mijn ware aard volledig bloot en toonde mijn sinistere en boosaardige satanische gezindheid aan. Om een dictatuur te creëren, zal de grote rode draak alle middelen gebruiken die nodig zijn om dissidenten uit te roeien. Om in het middelpunt te staan van mijn broeders en zusters en ervoor te zorgen dat ze bij mij in de buurt willen zijn, heb ik diegenen die niet van belang waren voor mij op een slimme manier uitgeroeid. De grote rode draak is jaloers op degenen die groter zijn dan hij en vernietigt degenen met nobele bedoelingen. Ik was ook jaloers op deze zuster omdat ze in elk opzicht beter was dan ik en ik gebruikte betreurenswaardige methoden om haar te verjagen. De grote rode draak veroordeelt en slacht mensen voor zijn eigen doeleinden. Om mijn eigen doelen te bereiken, overdreef ik opzettelijk over de zuster. Mijn gedrag was precies hetzelfde als dat van de grote rode draak. De kerk had ervoor gezorgd dat we konden samenwerken om elkaar te helpen en bij te staan, zodat we met één hart en geest een goed werk konden doen om God te behagen. Het was ook zodat we onze sterke punten konden gebruiken om de zwakke punten van de ander te compenseren, zodat we meer waarheid konden begrijpen en verkrijgen en ons gezindheid veranderen. Maar ik begreep de wil van God in de verste verte niet. Toen ik zag dat de zuster in een nare situatie zat, heb ik niet alleen niet op liefde vertrouwd om haar te helpen, maar zag ook uit naar haar snelle vervanging om mijn positie te beschermen, tot het punt dat ik alle middelen zou gebruiken om mijn eigen doelen te bereiken. Als ik mij niet haast en mij bekeer, moet ik uiteindelijk worden vernietigd met de grote rode draak.

Dank God! Uw oordeel en tuchtiging heeft me op tijd wakker gemaakt om mij duidelijk mijn ware gezicht te laten zien dat afkomstig is van de verdorvenheid van Satan en hierdoor kon ik de echte haat opbrengen ten aanzien van mijn satanische aard. Vanaf dit moment, keer ik mij af van de aard van Satan die in mij is. Ik zal niet langer voor mijzelf vechten. Ik hoop beter met deze zuster te werken om onze taken te volbrengen en God tevreden te stellen. Ik zal meer bereid zijn om de waarheid te zoeken, het vergif van de grote rode draak af te werpen en daardoor als een echte persoon te leven om God te behagen!

Vorige:Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig

Volgende:Ketenen afwerpen

Gerelateerde media

 • Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid

  Tussen de woorden waardoor God de mens openbaart, trof ik deze passage aan: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode draak” (‘Hoofdstuk 36’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in Het Woord verschijnt in het vlees).

 • Werp het masker af en begin het leven opnieuw

  Door Chen Dan, provincie Hunan Aan het einde van vorig jaar, omdat ik het evangeliewerk in mijn regio niet van de grond kreeg, plaatste Gods familie e…

 • Door beproeving werd mijn liefde voor God aangewakkerd

  Omdat ik van nature een eerlijk persoon ben, werd ik altijd door anderen gekoeioneerd. Dientengevolge heb ik de kilheid van de wereld van de mens geproefd en voelde mijn leven leeg en betekenisloos. Nadat ik begon te geloven in Almachtige God, genoot ik, als gevolg van het leven van kerkelijk leven en het lezen van Gods woorden, een vastberadenheid en vreugde in mijn hart die ik voordien nooit had gevoeld.

 • Ik gebruik laag kaliber niet langer als een excuus

  Door Lin Ran, provincie Henan In het verleden was het zo dat elke keer dat ik bij het uitvoeren van mijn taak tegen wat moeilijkheden aanliep of mijn …