We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

929 Heeft je hart zich tot God gewend?

Een menselijk hart dat zich tot God heeft gewend is een hart dat zich doorlopend op God kan oriënteren, een hart dat het vlees kan verzaken en een hart dat kan nadenken over God. In wat zij doen en zeggen, in hun hele gedrag, kunnen zulke mensen hun geliefde God tevredenstellen, en hun hart draagt altijd een last voor de wil van God. Dit betekent dat zij hun hart tot God hebben gewend. Wanneer je ideeën en gedachten niet juist zijn, kun je je eigen bedoelingen laten varen en in plaats daarvan in overeenstemming met Gods wil handelen. Hoe meer je op deze manier ervaart, hoe beter je hart in staat zal zijn zich tot God te wenden en hoe beter jij in staat zult zijn om God tevreden te stellen en Hem lief te hebben. In tijden van beproevingen kun je God nog altijd liefhebben; of je nu gebukt gaat onder gevangenschap, ziekte, bespotting of laster door anderen, of als het lijkt of er geen uitweg is, je kunt nog steeds God liefhebben. Dat betekent dat je hart zich tot God heeft gewend.

Naar Gods communicatie

Vorige:Wat is een normale gesteldheid?

Volgende:Een normale gesteldheid leidt tot snelle groei in het leven

Gerelateerde media

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…