We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

524 Is Gods woord waarlijk je leven geworden?

1 Mensen spreken er vaak over om God hun leven te laten zijn, maar moeten dat tot dan toe nog ervaren. Je zegt alleen maar dat God je leven is, dat Hij je elke dag begeleidt, dat je elke dag zijn woorden eet en drinkt en dat je elke dag tot Hem bidt en dat Hij daarom je leven is geworden. De kennis van hen die dit zeggen is zo oppervlakkig. Bij veel mensen is er geen fundament; Gods woorden zijn in hen geplant, maar ze moeten nog ontkiemen, laat staan dat ze vrucht dragen. Wanneer je, op een dag, tot een bepaald punt hebt ervaren en God zou je laten vertrekken, dan zou je dat niet kunnen. Je zult altijd het gevoel hebben dat je niet zonder God binnen in je kan bestaan.

2 Zonder God zijn is alsof je je leven verliest, je zult niet in staat zijn om zonder God te leven. Wanneer je tot op dit punt hebt ervaren, zul je het doel hebben bereikt betreffende je geloof in God en op deze manier zal God je leven zijn geworden, Hij zal het fundament van je bestaan zijn geworden en je zult God nooit meer kunnen verlaten. Wanneer je tot dit punt hebt ervaren, zul je Gods liefde echt hebben genoten, zal je relatie met God zo dichtbij zijn, zal God je leven zijn, je liefde. Dit is de ware gestalte van de mensen; het is het werkelijke leven.

3 Je moet op zodanige wijze ervaren dat God je leven is, zodanig dat als God van je hart weggenomen zou worden, het zou zijn alsof je je leven verliest; God moet je leven zijn en je moet Hem niet kunnen verlaten. Op deze manier zul je God echt ervaren hebben en op dat moment, wanneer je God weer liefhebt, zul je echt God liefhebben en zal het een unieke, pure liefde zijn. Op een dag wanneer je ervaringen zo zijn dat je leven een bepaald punt heeft bereikt, zul je tot God bidden en de woorden van God eten en drinken en zul je God binnen in jou niet kunnen verlaten en zelfs als je dat zou willen, zou je niet in staat zijn om Hem te vergeten.

4 God zal je leven zijn geworden; je kunt de wereld vergeten, je kunt je vrouw, man of kinderen vergeten, maar je zult moeite hebben om God te vergeten – dat is onmogelijk, dit is je ware leven en je ware liefde voor God. Wanneer de liefde van mensen tot God een bepaald punt heeft bereikt, is niets waar zij van houden gelijk aan hun liefde voor God, Hij is hun liefde nummer één en op deze manier kunnen ze al het andere opgeven en zijn ze bereid om al het aanpakken en het snoeien van God te accepteren. Als je een liefde voor God hebt bereikt die al het andere overtreft, zul je in de realiteit leven en in Gods liefde.

Naar ‘Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol

Volgende:Alleen door Gods werk te kennen, kun je tot het einde volgen

Gerelateerde media

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…

 • Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?

  I Wie is door God gezocht in deze eindeloze wereld? Wie heeft persoonlijk de woorden van Gods Geest gehoord? Wie van jullie is als Job? Wie van jullie…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen

  I Je moet eerst de problemen in jezelf oplossen door op God te vertrouwen. Maak een eind aan je ontaarde gezindheid, begrijp je eigen toestand echt. I…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…