De Bijbel is een getuigenis van Gods werk, en heeft de mensheid zo veel goeds gebracht. Door de Bijbel te lezen, gaan we God erkennen als de Schepper van alle dingen, gaan we leren over Gods almacht en over hoe groot Zijn daden zijn. Aangezien de Bijbel een verslag van Gods woord is, en de getuigenis van de mens, waarom kunnen we het eeuwige leven dan niet ontvangen door de Bijbel te lezen? waarom is de weg naar het eeuwige leven dan niet te vinden in de Bijbel?

23 maart 2020

Antwoord: Dankzij de Bijbel begrijpen we dat God de Schepper is van alle dingen. De Bijbel toont ons Zijn wonderbaarlijke daden. Dat komt omdat de Bijbel een getuigenis van Gods gedane werk is. Het is een verslag van Zijn woord en werk en een getuigenis van de mens in de eerste twee tijdperken. Dus natuurlijk is de Bijbel belangrijk voor ons geloof. Zeker, hoe zou de mens de woorden van de Heer kunnen begrijpen zonder de Bijbel? Hoe moet de mens anders Gods daden leren kennen en zijn ware geloof beginnen te ontwikkelen? Als we de Bijbel niet lezen, hoe zouden we dan iets weten over de getuigenis van alle heiligen die God gehoorzaamden door de eeuwen heen? Het lezen van de Bijbel is dus essentieel voor het belijden van geloof en geen enkele gelovige in God mag het nalaten. Je zou kunnen zeggen dat degene die afdwaalt van de Bijbel niet in de Heer kan geloven. Door de eeuwen heen hebben de heiligen dit feit bevestigd. Niemand ontkent de waarde van de Bijbel als het over geloof belijden gaat. Dus, door de eeuwen heen hebben heiligen allemaal bevestigd dat de Bijbel erg belangrijk is en dat hij gelezen moet worden. Sommigen zouden zelfs zeggen dat het lezen van de Bijbel en bidden essentieel zijn, zoals onze twee benen, beide nodig. Maar de Heer Jezus heeft gezegd: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen(Joh. 5:39-40). Goed, sommige mensen zijn verward. Zij denken dat aangezien de Bijbel Gods woord en de getuigenis van de mens bevat, het lezen van de Bijbel een mens het eeuwige leven moet bieden. Waarom heeft de Heer Jezus dan gezegd dat de Bijbel het eeuwige leven niet bevat? Het is eigenlijk niet zo moeilijk om te begrijpen. Als we het verhaal achter Gods werk begrijpen, tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, en wat dit teweeg heeft gebracht, dan gaan we begrijpen waarom we het eeuwige leven niet door de Bijbel kunnen ontvangen. Laat ons eerst eens kijken naar het Tijdperk van de Wet. In dit tijdperk vaardigde Jehova wetten en geboden uit die de mens moest volgen. Zijn woorden waren een leidraad voor de mensheid, die nog maar net geboren was. Deze woorden leidden niet tot het veranderen van de levensgezindheid van de mens. Tijdens het Tijdperk van de Wet wilde God dat mensen de wetten en geboden zouden volgen en ernaar zouden leven. Al waren deze woorden de waarheid, het was wel een erg rudimentaire waarheid. Tijdens het Tijdperk van Genade waren de woorden en werken van de Heer Jezus meer gericht op verlossing. Zijn woorden gingen over verlossing en leerden de mensen dat ze hun zonden moesten opbiechten, berouw moesten tonen en zich afzijdig moesten houden van kwaad. Ze leerden de mensen ook hoe ze moesten bidden, en eisten van hen de Heer met hart en ziel te beminnen, hun naaste lief te hebben als zichzelf, tolerant en geduldig te zijn en anderen zeventig maal zeven maal te vergeven, enz. Dit hoort allemaal bijberouw tonen. Dus, door de Bijbel te lezen begrijpen we het werk van God in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. We leren dat alle dingen geschapen zijn door God, en leren hoe we op aarde moeten leven en God moeten aanbidden. We begrijpen wat zonde is, wie Gods gezegenden zijn en wie vervloekt zijn door God. We leren over hoe we onze zonden moeten opbiechten en hoe we berouw moeten hebben. We leren nederigheid, verdraagzaamheid en vergiffenis, en hoe we het kruis moeten opnemen en de Heer moeten volgen. We leren over grenzeloze genade, en over het mededogen van de Heer Jezus, En we leren dat we alleen door de Heer Jezus in geloof tegemoet te treden, we van Zijn overvloedige genade en de waarheid kunnen genieten. De woorden en werken van God tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade zoals opgeschreven in de Bijbel waren de waarheid, gesproken door God volgens Zijn managementplan en de noden van de mensheid op dat moment. Dankzij deze waarheden konden mensen een paar goede gedragingen aanleren, maar ze waren niet in staat om de wortel van de zonde aan te pakken, om de gezindheid van het menselijk leven te veranderen, of om de mensheid zuiverheid, redding en perfectie te laten bereiken. Dus kunnen de woorden gesproken door de Heer Jezus in dit tijdperk alleen gezien worden als de weg van berouw, en niet als de weg van het eeuwige leven. Dus wat is de weg van het eeuwige leven? De weg van het eeuwige leven is de weg van de waarheid die de mens voor altijd laat leven, de weg die de mens in staat stelt om de boeien van zijn eigen zondige aard af te werpen, zijn eigen gezindheid te veranderen en de waarheid te bereiken, de waarheid als leven, los te komen van Satans invloed en verenigd te worden met Christus. Het stelt de mens in staat om God te kennen, te gehoorzamen en te vereren en om zo nooit meer te zondigen, God te weerstreven of te verraden. Alleen met deze uitkomst kan dit de weg van het eeuwige leven genoemd worden. De mens sterft als gevolg van zonde. Als de mens de waarheid als leven bereikt en zijn zonde afzweert, dan zal God hem natuurlijk zegenen met het eeuwige leven. Dus alleen door redding te ontvangen in de laatste dagen, kunnen we genieten van de weg van het eeuwige leven, dat God ons geschonken heeft.

uit het filmscenario van ‘Wie is mijn heer’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger