De weg van het eeuwige leven
  • 1 Kunnen de mensen die jarenlang in de Heer Jezus hebben geloofd en hun hele leven voor Hem hebben geofferd, echt niet worden opgenomen in het hemelse koninkrijk als ze Almachtige Gods werk in de laatste dagen niet aanvaarden?
  • 2 Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. “De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?
  • 3 De Bijbel is een getuigenis van Gods werk, en heeft de mensheid zo veel goeds gebracht. Door de Bijbel te lezen, gaan we God erkennen als de Schepper van alle dingen, gaan we leren over Gods almacht en over hoe groot Zijn daden zijn. Aangezien de Bijbel een verslag van Gods woord is, en de getuigenis van de mens, waarom kunnen we het eeuwige leven dan niet ontvangen door de Bijbel te lezen? waarom is de weg naar het eeuwige leven dan niet te vinden in de Bijbel?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger