De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

456 Jullie hebben genoten van grote zegeningen

1 Waarom wordt het werk van de laatste dagen uitgevoerd in China, de meest donkere en onderontwikkelde plaats? Om Gods heiligheid en rechtvaardigheid te openbaren. Hoe donkerder de plaats des te beter Zijn heiligheid zich kan openbaren. De waarheid is dat dit alles in het belang van Gods werk wordt gedaan. Nu pas weet je dat God in de hemel op aarde is neergedaald en Zich in jullie midden bevindt, en dat Hij afsteekt tegen jullie vuiligheid en opstandigheid, zodat jullie God beginnen te begrijpen – verheft dat jullie nu niet geweldig? De waarheid is dat jullie een uitgekozen groep mensen in China vormen.

2 Omdat jullie uitgekozen zijn en Gods genade hebben ontvangen, en omdat jullie niet geschikt zijn om zozeer van Zijn genade te genieten, blijkt dit een enorme verheffing voor jullie te zijn. God heeft Zichzelf en Zijn heilige gezindheid aan jullie geopenbaard en Hij heeft dat allemaal aan jullie geschonken, zodat jullie van de overvloedige zegeningen kunnen genieten. Jullie hebben niet alleen Zijn rechtvaardige gezindheid mogen proeven, maar, belangrijker nog, jullie hebben Zijn redding en Zijn verlossing en grenzeloze liefde geproefd. Jullie, de vuilste onder de mensen, hebben zulke grote genade ontvangen – is dat niet wat gezegend zijn betekent?

Naar ‘Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gehoorzaam Gods huidige woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

Volgende:Gods uitingen zijn de beste aansporing voor de mens

Gerelateerde media

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…