De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

282 Doe de ervaring van Petrus na

Snelheid

282 Doe de ervaring van Petrus na

I

De grote loutering van Petrus was omwille van de dingen die hij deed.

Hij voelde dat hij God te veel schuldig was, hij kon het Hem niet vergoeden.

En hij zag dat de mensheid verdorven is, dus had hij een schuldig geweten.

Jezus vertelde hem vele dingen, er was zo weinig dat hij begreep.

Soms rebelleerde en verzette hij zich.

Tot Jezus aan het kruis genageld werd, en toen ontwaakte Petrus met schuld.

Uiteindelijk stond hij geen verkeerde gedachte toe.

Nadat hij Gods werk onderging, verwierf hij verstand en inzicht,

begreep de principes van dienst, en kwam hij na wat Jezus opdroeg.

Hij was een model omdat hij het meest geleden had,

zijn ervaringen waren het succesvolst.

Dus als je die weg bewandelt,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen.

II

Petrus kende zijn toestand heel goed,

en hij was zich diep bewust van de heiligheid van de Heer,

en dus van al Petrus' kennis, groeide zijn hart van liefde voor de Heer,

en hij richtte zich meer op zijn leven.

Hierdoor leed hij veel ellende.

Het leek alsof hij soms zo ziek was, dat hij de dood nabij leek.

Zo vaak gelouterd, begreep hij zichzelf zoveel beter,

en ontwikkelde ware liefde voor de Heer.

Zijn leven onderging loutering, en werd doorgebracht in tuchtiging.

Zijn ervaring was anders, en zijn liefde overtrof de onvervolmaakten.

Hij was een model omdat hij het meest geleden had,

zijn ervaringen waren het succesvolst.

Dus als je die weg bewandelt,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen,

kan geen enkel schepsel je zegeningen ontnemen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Het meest betekenisvolle leven

Volgende:Laat God binnen in je hart

Gerelateerde media

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…