222 Bestuurt de mens zijn eigen lot?

Intro

Aangezien ik je tot hier heb geleid,

heb ik passende regelingen getroffen.

Als ik je mijn plannen en doelen vertelde,

zou je er dan ook echt bekend mee zijn?


Vers 1

Ik ken de gedachten van de mens, en zijn diepste wensen.

Wie heeft er nooit een uitweg gezocht?

Wie heeft er nooit aan zijn toekomst gedacht?


Vers 2

Hoewel de mens beschikt over een levendig intellect,

wie kon voorspellen dat, na zoveel eeuwen,

het heden zo zou worden als het is?


Vers 3

Is dit de vrucht van je inspanning,

de prijs voor je taaie gezwoeg?

Is dit het prachtige tafereel dat je voor ogen had?


Refrein

Wie van de mensheid wordt niet

verzorgd door de Almachtige?

Wie leeft niet te midden van

wat de Almachtige heeft voorbestemd?

Wie kiest zijn geboorte, zijn sterven?

Bestuurt de mens zijn eigen lot?


Vers 4

Wie vindt, zonder mijn leiding, zijn weg

buiten wat ik heb bepaald?

Zijn het de wensen van de mens

die hem naar vandaag hebben gebracht?


Vers 5

Velen leven met onvervulde hoop.

Komt dat door een fout in hun denken?

Velen ervaren onverwachte vreugde.

Komt dat door maar weinig te willen?


Vers 6

Velen roepen om de dood,

toch is die ver weg van hen.

Velen willen sterk zijn maar vrezen de dood,

en toch komt die naderbij en verteert hen.


Refrein

Wie van de mensheid wordt niet

verzorgd door de Almachtige?

Wie leeft niet te midden van

wat de Almachtige heeft voorbestemd?

Wie kiest zijn geboorte, zijn sterven?

Bestuurt de mens zijn eigen lot?


Brug

Velen snikken en jammeren, de ogen gericht op de hemel.

Velen vallen voor verleiding en zwichten in beproeving.

Ik verschijn niet aan de mens,

maar velen zijn bang mij te zien,

bang dat ik hen neer zal slaan.

Kent de mens mij wel echt of niet?


Refrein

Wie van de mensheid wordt niet

verzorgd door de Almachtige?

Wie leeft niet te midden van

wat de Almachtige heeft voorbestemd?

Wie kiest zijn geboorte, zijn sterven?

Bestuurt de mens zijn eigen lot?


Naar ‘Hoofdstuk 11’ van ‘Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 221 Geen macht kan God weerhouden van wat Hij wil bereiken

Volgende: 223 God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek