We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

404 De gevolgen van het verlies van Gods leiding door de mensheid

Snelheid

404 De gevolgen van het verlies van Gods leiding door de mensheid

Vers 1

Sinds de komst van de sociale wetenschappen

staan wetenschap en kennis centraal.

Toen werden ze gebruikt om de mens te regeren.

Om God te aanbidden ontbreken nu

de omstandigheden en de ruimte.

God is verder weggezakt in het hart van de mens.

Voor-refrein 1

Een mensenhart waarin geen plaats is voor God

is leeg en donker, zonder hoop.

Dus stonden wetenschappers en geschiedkundigen op

om de mensengeest te vullen

met theorieën die Gods schepping weerspreken.

Refrein 1

Steeds minder mensen geloven in Gods schepping.

Steeds meer mensen geloven in de evolutie.

Steeds meer mensen

beschouwen de verslagen van Gods werk

en woorden in het Oude Testament

als oude mythen en fabels, o, oude mythen en fabels.

Vers 2

Mensen worden onverschillig voor

de grootheid en waardigheid van God,

voor het beginsel dat God bestaat en over alles heerst.

Het voortbestaan van de mens

en het lot van de naties betekenen niets voor hen.

De mens leeft in een lege wereld op jacht naar genoegens.

Voor-refrein 2

Weinig mensen zoeken uit waar God werkt vandaag,

of zoeken naar hoe Hij, naar hoe Hij beschikt

en de bestemming van de mensheid organiseert,

de bestemming van de mensheid organiseert.

Refrein 2

De beschaving is niet in staat

om te voldoen aan de wensen van de mens.

Velen voelen dat ze, nu in deze wereld,

minder gelukkig zijn dan de doden.

Zelfs mensen in landen die ooit een hoge beschaving kenden,

klagen hier nu over, klagen hier nu over.

Outro

Ook al proberen leiders

en sociologen de beschaving te bewaren,

zonder Gods leiding lukt het niet.

Niemand kan het lege hart van de mens vullen,

niemand kan zijn leven zijn,

en geen theorie kan de mens bevrijden.

Geen theorie kan de mens bevrijden van de leegte.

Naar ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Mensen worden ingedeeld door het overwinningswerk

Volgende:Hoe Satan sociale trends gebruikt om de mens te verderven

Gerelateerde media