We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

478 Hoe jullie stil moeten zijn voor God

1 Als jullie werkelijk verlangen om je hart tot rust te brengen voor God, moeten jullie bewust meewerken. Dat betekent dat ieder van jullie tijd moet maken weg van ieder mens, zaak of ding voor je persoonlijk spirituele oefeningen, waar jullie je hart tot rust kunnen brengen en stil kunnen worden voor God. Jullie moeten daarbij je eigen aantekeningen maken, waarbij jullie je eigen kennis van Gods woord en hoe je geest is bewogen, kunnen noteren. Het maakt niet uit of wat jullie opschrijven diepzinnig of oppervlakkig is. Maak bewust jullie hart stil voor God.

2 Als je een of twee uur per dag kunt besteden aan een waarlijk spiritueel leven, zal je leven die dag rijker voelen en je hart zal helder en duidelijk zijn. Als je dagelijks een dergelijk spiritueel leven kunt leiden, zul je steeds meer je hart aan God kunnen geven en zal je geest steeds sterker worden. Je toestand zal steeds beter worden, je zult beter in staat zijn om de weg waarop de Heilige Geest je leidt te gaan en God zal je meer en meer zegenen. In het begin zul je misschien niet veel bereiken, maar je moet jezelf niet toestaan om terug te vallen of te zwelgen in negativiteit – je moet hard blijven werken!

3 Hoe meer je een spiritueel leven leidt, des te meer zal je hart vol zijn van de woorden van God, altijd hiermee bezig zijn en altijd deze last dragen. Daarna kun je je diepste waarheid aan God openbaren door je spirituele leven, kun je Hem vertellen over wat je wil doen, waar je aan denkt, je begrip van en je eigen zienswijzen betreffende Gods woord. Houd niets achter, zelfs niet het kleinste beetje! Oefen om de woorden in je hart aan God te zeggen, vertel Hem de waarheid en aarzel niet om te zeggen wat er in je hart omgaat.

4 Hoe meer je dit doet, des te meer zul je Gods lieflijkheid voelen en je hart zal meer en meer naar God toe getrokken worden. Als dat gebeurt, zul je voelen dat God je meer lief is dan wie dan ook. Je zult God nooit verlaten, wat er ook gebeurt. Als je dit soort spirituele oefeningen dagelijks doet en dat niet vergeet, maar het behandelt als je levensroeping, dan zal Gods woord in je hart zijn. Het zal zijn alsof je hart altijd het bezit is geweest van God, alsof er altijd liefde in je hart is geweest. Niemand kan dat van je wegnemen. Als dat gebeurt, zal God werkelijk in je leven en een plaats hebben in je hart.

Naar ‘Een fatsoenlijk geestelijk leven brengt mensen op het goede pad’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe Gods woorden te benaderen

Volgende:De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Gerelateerde media

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…