We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

201 Het ontwaken van een jaknikker

1

Vroeger was ik een jaknikker en streefde ik Satans levensfilosofieën na.

Ik stelde vrede en lijdzaamheid meer op prijs dan wat dan ook, en twistte nooit met iemand.

Wanneer ik dingen deed of met anderen omging, beschermde ik mijn ijdelheid, mijn achting voor mijzelf en mijn status.

Ik sloot mijn ogen voor de waarheid en wilde niet zeggen wat ik zo duidelijk zag.

Als ik ergens niet bij betrokken was, liet ik mijn principes varen en keek ik de andere kant op.

Ik beschermde mijzelf, ik verloochende mijn eigen geweten om niemand te ontstemmen.

Ik legde mij neer bij tegenslag, leefde een onwaardig leven en verloor mijn menselijkheid.

Ik had geen karakter of waardigheid en was het niet waard om een mens te zijn.

2

Toen ik het oordeel van God woorden ervoer, ontwaakte ik ineens.

Toen ik de waarheid begreep, zag ik duidelijk hoezeer de slechtheid en verdorvenheid van de mens een feit was.

Ik viel neer vóór God en voelde enorme wroeging in mijn hart.

Ik haatte mijn eigen zelfzuchtigheid en gemeenheid, en haatte mijzelf omdat ik mijn integriteit en waardigheid verloren had.

Deze jaknikker was ten langen leste ontmaskerd: ik kwetste anderen en schaadde mijzelf, en God haatte mij.

Ik ben gladjes, bedrieglijk en huichelachtig. Aan het oordeel van God kan ik niet ontsnappen.

Gods woorden zijn de waarheid, de hoogste stelregels in het leven.

Eerlijke mensen gehoorzamen God; ze handelen oprecht en met een open hart.

Ze beoefenen de waarheid en ontvangen Gods goedkeuring. Ze leven in het licht.

Ik neem mezelf voor om een eerlijke persoon te worden, om naar Gods woorden te leven,

om mijn valsheid en bedrieglijkheid af te stoten, om God te vrezen en het kwaad te vermijden.

Ik zal mijn plicht trouw vervullen en een ware menselijke gelijkenis naleven om God te verheerlijken.

Vorige:Gods oordeel heeft me gered

Volgende:Oprecht berouw

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

  I God werd vlees in de laatste dagen om het werk te doen dat Hij moest doen, om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij werkt persoonlijk onder …

 • Degenen die Gods woorden niet beoefenen, zullen worden geëlimineerd

  I Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in je gezindheid te brengen. Zijn doel is niet alleen om je enkel te laten begrijpen of het allee…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …