De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

De door het Lam geopende Boekrol

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord

In het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om een nieuw tijdperk in te luiden, om de middelen van Zijn werk te veranderen, en om het werk voor het hele tijdperk te doen. Het is volgens dit principe dat God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende perspectieven te spreken, om de mens in staat te stellen God, die het Woord is dat verschijnt in het vlees, en Zijn wijsheid en wonderlijkheid werkelijk te zien. Zulk werk wordt gedaan om de doelen beter te bereiken: de mens te overwinnen, te vervolmaken en te elimineren. Dit is de ware betekenis van het woord gebruiken om te werken in het Tijdperk van het Woord. Door het woord leert de mens het werk van God kennen, de gezindheid van God, de essentie van de mens, en waar de mens zou moeten binnengaan. Door het woord wordt al het werk dat God wenst te doen in het Tijdperk van het Woord volbracht. Door het woord wordt de mens onthuld, geëlimineerd en beproefd. De mens heeft het woord gezien en gehoord, en is zich bewust geworden van het bestaan van het woord. Bijgevolg gelooft de mens in het bestaan van God; de mens gelooft in de almacht en wijsheid van God, alsook in Gods hart vol liefde voor de mens en Zijn verlangen om de mens te redden. Hoewel het woord ‘woord’ simpel en alledaags is, beroert het woord uit de mond van God, die vlees geworden is, het hele universum. Zijn woord transformeert het hart van de mens, de noties en de oude gezindheid van de mens, en de oude verschijning van de hele wereld. Door de eeuwen heen heeft alleen de God van deze dag op zo’n manier gewerkt, en alleen Hij spreekt en red de mens op deze manier. Sindsdien leeft de mens onder de leiding van het woord; het woord is zijn herder en voorziet hem. Hij leeft in de wereld van het woord, onder de vloek en zegen van Gods woord, en meer nog: hij leeft onder het oordeel en de tuchtiging van het woord. Deze woorden en dit werk zijn allen bedoeld voor de redding van de mens, om Gods wil te bereiken en om de oorspronkelijke verschijning van de wereld van de oude schepping te veranderen. God heeft de wereld met het woord geschapen. Hij leidt de mens door het universum heen met het woord en Hij overwint en redt hem met het woord. Uiteindelijk zal Hij het woord gebruiken om de gehele oude wereld tot een einde te brengen. Dan pas zal het managementplan helemaal compleet zijn. Gedurende het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om Zijn werk te doen en de resultaten van Zijn werk te bereiken. Hij doet geen wonderen of mirakels; Hij doet Zijn werk louter door Zijn woord. Door het woord wordt de mens gevoed en voorzien. Door het woord verkrijgt de mens kennis en ware ervaring. In het Tijdperk van het Woord heeft de mens werkelijk uitzonderlijke zegeningen ontvangen. De mens lijdt geen pijn van het vlees en geniet simpelweg van de overvloedige voorziening van het woord van God. Hij hoeft niet te zoeken of er op uit te trekken en hij ziet de verschijning van God met gemak, hoort Hem persoonlijk spreken, ontvangt Zijn voorziening, en ziet Hem persoonlijk Zijn werk doen. In de vroegere tijdperken was de mens niet in staat om van deze dingen te genieten en kon hij nooit deze zegeningen ontvangen.

God is vastbesloten om de mens compleet te maken. Vanuit eender welk perspectief Hij spreekt, het is altijd met als doel deze mensen te vervolmaken. Woorden gesproken vanuit het perspectief van de Geest zijn voor de mens moeilijk te begrijpen, en de mens is niet in staat om een weg tot beoefening te vinden, omdat de mens slechts beperkt in staat is om te ontvangen. Het werk van God bereikt verschillende resultaten, en elke stap van het werk is volgens Zijn doel. Bovendien moet Hij spreken vanuit verschillende perspectieven om de mens te vervolmaken. Als Hij Zijn stem enkel uitsprak vanuit het perspectief van de Geest, zou deze fase van Gods werk niet voltooid kunnen worden. In Zijn toon kan men horen dat Hij vastbesloten is om deze groep mensen te vervolmaken. Als je door God vervolmaakt wilt worden, wat is dan de eerste stap die je moet zetten? Je moet eerst het werk van God leren kennen. Gezien er nieuwe middelen worden gebruikt en het tijdperk overgaat van het ene in het andere, zijn ook de middelen waarmee God werkt veranderd, alsook de manier waarop Hij spreekt. Nu zijn niet alleen de middelen van Zijn werk veranderd, ook het tijdperk is veranderd. Eerst was er het Tijdperk van het Koninkrijk, een fase in het werk waarin God moest worden liefgehad. Nu is er het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk – het Tijdperk van het Woord – wat een tijdperk is waarin God verschillende manieren van spreken gebruikt om de mens te vervolmaken en vanuit verschillende perspectieven spreekt om de mens te voorzien. Zodra de tijd overging in het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk, begon God het woord te gebruiken om de mens te vervolmaken, om de mens in staat te stellen om binnen te gaan in de realiteit van het leven en om hem te leiden op het juiste spoor. De mens heeft zoveel stappen van Zijn werk ervaren en heeft gezien dat het werk van God niet onveranderd blijft. Integendeel, het is continu aan het evolueren en verdiepen. Na zo’n lange tijd van ervaring, is het werk gedraaid en opnieuw en opnieuw veranderd, maar ongeacht de veranderingen, wijkt het nooit af van Gods doel om de mens te bewerken. Zelfs na tienduizend veranderingen verandert het oorspronkelijke doel nooit en wijkt het nooit af van de waarheid of het leven. Veranderingen in de middelen waarmee het werk gedaan wordt, zijn louter veranderingen in de vorm van het werk en het perspectief van spreken, maar niet in het centrale doel van Zijn werk. Veranderingen in toon van spreken en middelen van werken worden gemaakt om een resultaat te bereiken. Een verandering in de toon van spreken houdt geen verandering in van het doel of principe van het werk. De essentie van de mens die in God gelooft, is om het leven te zoeken. Als jij gelooft in God, maar het leven of de waarheid of kennis van God niet zoekt, dan is er geen geloof in God! Is het realistisch dat je nog steeds het koninkrijk tracht binnen te komen om koning te zijn? Alleen het bereiken van ware liefde voor God door te zoeken naar het leven is werkelijkheid; het nastreven en beoefenen van de waarheid zijn de hele realiteit. Ervaar de woorden van God bij het lezen van Zijn woorden, op deze manier zul je de kennis van God kunnen bevatten door ware ervaring. Dit is een waar streven.

In het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zal of je bent binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden en of Zijn woorden fungeren als de werkelijkheid van jouw leven, bepalen of je bent binnengegaan in het nieuwe tijdperk. Het woord van God wordt aan allen bekend gemaakt, zodat aan het eind alle mensen zullen leven in de wereld van het woord en het woord van God alle mensen van binnen zal verlichten en illumineren. Als je in deze periode gehaast bent en achteloos bij het lezen van het woord van God, en je geen interesse hebt in Zijn woord, toont dit dat er iets mis is met jouw staat. Als je niet in staat bent om binnen te gaan in het Tijdperk van het Woord, werkt de Heilige Geest niet in je. Als je bent binnengegaan in dit tijdperk, zal Hij Zijn werk doen. Wat kun je doen op dit moment, het begin van dit Tijdperk van het Woord, om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen? In dit tijdperk zal God het een realiteit onder jullie laten zijn dat elke mens het woord van God uitleeft en in staat is om de waarheid te beoefenen en God ernstig lief te hebben; dat alle mensen het woord van God gebruiken als een fundament en hun realiteit en harten vol ontzag voor God hebben; en dat, door het beoefenen van het woord van God, de mens dan samen met God kan heersen. Dit is het werk dat God zal bereiken. Kun je doorgaan zonder het woord van God te lezen? Velen voelen vandaag dat zij zelfs niet een dag of twee kunnen zonder het woord van God te lezen. Ze moeten Zijn woord elke dag lezen, en als de tijd dit niet toestaat, volstaat het om te luisteren naar Zijn woord. Dit is het gevoel dat de Heilige Geest de mens geeft en waarmee Hij de mens begint te bewegen. Dat wil zeggen dat Hij de mens bestuurt met woorden, zodat de mens kan binnengaan in de werkelijkheid van het woord van God. Als je na slechts een dag zonder te eten en te drinken van het woord van God duisternis voelt en dorst en je vindt het onaanvaardbaar, toont dit dat je bent bewogen door de Heilige Geest en dat Hij zich niet van je heeft afgekeerd. Jij bent dan iemand die in deze stroom zit. Als je daarentegen niets waarneemt, of geen dorst voelt na een dag of twee zonder te eten en te drinken van het woord van God, en je voelt je niet bewogen, toont dit dat de Heilige Geest zich van je heeft afgekeerd. Dit betekent dat de staat waarin je je bevindt niet juist is, je bent niet binnengegaan in het Tijdperk van het Woord, en je bent iemand met achterstand. God gebruikt het woord om de mens te besturen; je voelt je goed als je eet en drinkt van het woord van God, en als je dat niet doet kun je niet volgen. Het woord van God wordt het voedsel van de mens en de kracht die hem drijft. De Bijbel zei dat “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Dit is het werk dat God zal voltooien deze dag. Hij zal deze waarheid in jullie realiseren. Hoe kan het zijn dat er in het verleden vele dagen voorbij konden gaan zonder dat de mens het woord van God las en hij gewoon doorging met eten en werken? En waarom is dat nu niet het geval? In dit tijdperk gebruikt God eerst en vooral het woord om alles te besturen. Door het woord van God wordt de mens geoordeeld en volmaakt gemaakt en uiteindelijk opgenomen in het koninkrijk. Alleen het woord van God kan aan de mens het leven voorzien, en alleen het woord van God kan de mens het licht geven en de weg van de beoefening, in het bijzonder in het Tijdperk van het Koninkrijk. Zo lang je elke dag blijft eten en drinken van Zijn woord en de werkelijkheid van Zijn woord niet verlaat, zal God in staat zijn om je te vervolmaken.

Je mag niet gehaast zijn om resultaat te boeken in de zoektocht naar leven; groeien in het leven gebeurt niet in een dag of twee. Het werk van God is normaal en praktisch, en het moet een noodzakelijk proces ondergaan. Het kostte de vleesgeworden Jezus een proces van 33,5 jaar om Zijn werk van de kruisiging te voltooien, en het leven van de mens er bovenop! Het is ook geen gemakkelijke taak om een normaal mens te maken die God manifesteert. Dit is in het bijzonder zo voor het volk van de natie van de grote rode draak. Zij zijn van een zwak kaliber en vereisen een lange tijd van Gods woord en werk. Wees dus niet gehaast om resultaten te zien. Je moet proactief zijn bij het eten en drinken van Gods woorden, en meer moeite steken in de woorden van God. Na het lezen van Zijn woorden moet je in staat zijn om ze in praktijk te brengen in de realiteit. In de woorden van God verkrijg je vervolgens kennis, inzicht, onderscheidingsvermogen en wijsheid. Hierdoor zul je veranderen zonder dat je het doorhebt. Als je in staat bent om van het eten en drinken van het woord van God, het lezen van Zijn woord, het leren kennen, ervaren en beoefenen van Zijn woord jouw principes te maken, zul je groeien zonder het te beseffen. Sommigen zeggen zelfs na het lezen van het woord van God niet in staat te zijn het te beoefenen! Waarom ben je zo gehaast? Als je een zekere gestalte bereikt, zul je in staat zijn om Zijn woord in praktijk te brengen. Zou een kind van vier of vijf jaar oud zeggen dat hij niet in staat is om zijn ouders te steunen of te eren? Je zou moeten weten wat je gestalte is, in praktijk brengen wat je kunt, en niet iemand zijn die het management van God verstoort. Eet en drink simpelweg van Gods woorden en neem dat als je principe op de weg vooruit. Maak je nog geen zorgen over of God je al dan niet compleet kan maken. Duik daar nog niet in. Eet en drink simpelweg van Gods woorden waar je ze tegenkomt, en het staat vast dat God in staat zal zijn om jou compleet te maken. Niettegenstaande, je moet eten en drinken van het woord van God volgens een bepaald principe. Doe dit niet in het wilde weg. Zoek de woorden die je moet leren kennen, namelijk degene die verbonden zijn met visie. Een ander aspect dat je moet onderzoeken is dat van de ware praktijk, oftewel datgene waarin je moet binnengaan. Het ene aspect gaat over kennis, het andere over het binnengaan. Eens wanneer je beide aspecten ontdekt, wanneer je begrijpt wat te kennen en wat in praktijk te brengen, zul je weten hoe te eten en te drinken van het woord van God.

Terwijl je voortgaat, is het spreken over het woord van God de basis voor je gesprekken. Wanneer jullie samenkomen, moeten jullie gemeenschap vormen over het woord van God en dat gebruiken als jullie onderwerp. Praat over wat jullie weten over het woord van God, hoe jullie Zijn woord in praktijk brengen en hoe de Heilige Geest werkt. Als je in gemeenschap gaat over het woord van God, zal de Heilige Geest je illumineren. Om van deze wereld een wereld te maken van het woord van God, moet de mens ook samenwerken. Als je hierin niet binnengaat, kan God Zijn werk niet doen. Als je niet spreekt over Zijn woord, kan Hij je niet illumineren. Spreek steeds wanneer je vrij bent over het woord van God. Laat je spreken niet zinloos zijn! Laat je leven gevuld zijn van het woord van God, dan ben je een toegewijde gelovige. Het is zelfs niet zo erg als je gemeenschap oppervlakkig is. Zonder het oppervlakkige zou er ook geen diepgang zijn. Er is een proces dat je moet ondergaan. Gedurende je oefening verkrijg je inzicht in hoe de Heilige Geest jou illumineert, en hoe je doeltreffend kunt eten en drinken van het woord van God. Na een periode van dit soort ontdekking, zul je binnengaan in de werkelijkheid van het woord van God. Alleen als je het voornemen hebt om samen te werken, zul je het werk van de Heilige Geest ontvangen.

Er zijn twee aspecten aan het principe voor het eten en drinken van het woord van God: één heeft betrekking op kennis, het andere op binnengaan. Welke woorden moet je leren kennen? Je moeten de woorden leren kennen die betrekking hebben op visie (dat wil zeggen: welk tijdperk God nu is binnengegaan, wat God nu wil bereiken, wat incarnatie is, enzovoort. Dit heeft allemaal betrekking op visie.) Welke weg moet de mens binnengaan? Dit verwijst naar de woorden van God, die de mens moet beoefenen en binnengaan. Dit zijn de twee aspecten van eten en drinken van het woord van God. Van nu af, eet en drink de woorden van God op deze manier. Als je nu een duidelijk begrip hebt van de woorden die visie aangaan, dan is er geen noodzaak om verder te lezen. Het belangrijkste is om meer te eten en te drinken van de woorden over het binnengaan, zoals hoe je hart richting God te keren, hoe je hart stil te maken voor God, en hoe het vlees te verzaken. Dat is wat je in praktijk moet brengen. Zonder te weten hoe je moet eten en drinken van het woord van God, is ware gemeenschap niet mogelijk. Eens als je weet hoe je moet eten en drinken van het woord van God, en je de sleutel hebt vastgegrepen, zal de gemeenschap vrij worden. Welke kwesties ook ter sprake worden gebracht, je bent in staat er over in gemeenschap te gaan en de werkelijkheid te bevatten. In gemeenschap gaan over het woord van God zonder werkelijkheid, houdt in dat je niet in staat bent de sleutel te vatten, en dit toont dat je niet weet hoe je moet eten en drinken van Zijn woord. Sommigen voelen vermoeidheid bij het lezen van het woord van God. Zo’n staat is niet normaal. Inderdaad, wat normaal is, is nooit moe worden van het lezen van Gods woord, er altijd naar dorsten, en altijd denken dat het woord van God goed is. Dit is hoe iemand die werkelijk is binnengegaan eet en drinkt van het woord van God. Wanneer je vindt dat het woord van God werkelijk praktisch is en precies datgene is waar de mens in moet binnengaan, wanneer je vindt dat Zijn woord erg behulpzaam is en nuttig is voor de mens, en dat het de voorziening is van het leven van de mens, dan is dit gevoel je gegeven door de Heilige Geest, doordat je bent bewogen door de Heilige Geest. Dit bewijst dat de Heilige Geest in je aan het werk is en God zich niet van jou heeft afgekeerd. Gezien God altijd spreekt, worden sommigen moe van Zijn woorden en denken ze dat het niet belangrijk is of ze Zijn woorden lezen of niet. Dat is geen normale staat. Hun harten dorsten niet naar het binnengaan in de werkelijkheid en zulke mensen dorsten niet naar en hechten geen waarde aan vervolmaakt worden. Wanneer je ondervindt dat je niet dorst naar het woord van God, toont dit dat je staat niet normaal is. In het verleden was of God je had verlaten of niet afhankelijk van of je innerlijke vrede had en genot ervaarde. Nu is het zaak of je dorst naar het woord van God, of Zijn woord jouw werkelijkheid is, of je trouw bent en of je in staat bent om te doen wat je kunt voor God. Met andere woorden, de mens wordt geoordeeld door de werkelijkheid van het woord van God. God richt zijn woord aan alle mensen. Als je bereid bent het te lezen, zal Hij je verlichten, maar als je dat niet bent, zal Hij dat ook niet doen. God verlicht hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid en zij die Hem zoeken. Sommigen zeggen dat God hen niet verlicht heeft, zelfs niet na het lezen van Zijn woord. Hoe werden de woorden gelezen? Als je Zijn woord leest alsof je al galopperend te paard bloemen bewondert en je geen waarde hecht aan de werkelijkheid, hoe kan God je dan verlichten? Hoe kan iemand die het woord van God niet koestert, door Hem worden vervolmaakt? Als je het woord van God niet koestert, zul je noch de waarheid, noch de werkelijkheid hebben. Als je Zijn woord koestert, zul je in staat zijn om de waarheid te beoefenen, dan zul je de werkelijkheid hebben. Dus moet je eten en drinken van het woord van God ongeacht de situatie, of je nu druk bent of niet, of je je nu in moeilijke omstandigheden bevindt of niet en of je nu wordt beproefd of niet. Kortom, het woord van God is het fundament van het bestaan van de mens. Niemand kan zich wegdraaien van Zijn woord en men moet eten van Zijn woord alsof het de drie maaltijden van de dag zijn. Zou het zo simpel kunnen zijn om te worden vervolmaakt en gewonnen door God? Of je het op dit moment begrijpt of niet, en of je inzicht hebt in het werk van God of niet, je moet meer eten en drinken van het woord van God. Dit is binnengaan op een proactieve manier. Na het lezen van het woord, haast jezelf om in praktijk te brengen wat je kunt, en dat wat je niet kunt leg je even aan de kant. Het kan zijn dat je een groot deel van het woord van God niet begrijpt in het begin, maar na twee of drie maanden, misschien een jaar, zul je het begrijpen. Waarom? Omdat God de mens niet compleet kan maken op een dag of twee. Meestal, wanneer je Zijn woord leest, zul je het niet op dat moment begrijpen. Op dat moment lijkt het niet meer dan tekst. Maar na een tijd van ervaring zul je in staat zijn om te begrijpen. God heeft zoveel gesproken, dus je moet je uiterste best doen om te eten en drinken van Zijn woord. Zonder het te beseffen, zul je gaan begrijpen en de Heilige Geest zal je verlichten. Wanneer de Heilige Geest de mens verlicht, is dit vaak zonder dat de mens zich er bewust van is. Hij verlicht en leidt je wanneer je dorst en zoekt. De Heilige Geest werkt volgens het principe dat gecentreerd is op het woord van God waarvan jij eet en drinkt. Allen die geen waarde hechten aan het woord van God en altijd een andere houding hebben tegenover Zijn woord, een houding van achteloosheid en het geloof dat het geen verschil maakt of zij Zijn woord lezen, zijn zonder werkelijkheid. Het werk van de Heilige Geest, noch zijn verlichting, is zichtbaar in hen. Zulke mensen doen geen moeite, ze doen alsof, zonder kwalificaties, zoals Mr. Nanguo uit de parabel. [a]

Zonder het woord van God als je werkelijkheid, heb je geen ware gestalte. Wanneer de tijd komt om beproefd te worden, zul je zeker vallen, en dan zal je ware gestalte worden getoond. Maar op dat moment zullen zij die regelmatig proberen binnen te gaan in de werkelijkheid het doel van Gods werk begrijpen. Iemand die een geweten bezit en dorst naar God, zou praktische actie moeten ondernemen om God terug te betalen voor Zijn liefde. Zij zonder werkelijkheid kunnen zelfs niet stevig staan in het oog met triviale zaken. Er is simpelweg een verschil tussen zij die werkelijke gestalte hebben en zij zonder gestalte. Waarom is het dat beiden eten en drinken van het woord van God, maar sommigen in staat zijn om stevig te blijven staan in een beproeving terwijl anderen er van wegvluchten? Het duidelijke verschil is dat het hen aan een werkelijke gestalte ontbreekt; ze hebben het woord van God niet als hun werkelijkheid en Zijn woord is niet geworteld in hen. Zodra zij worden beproefd, is er geen weg voor hen. Waarom kunnen anderen in deze zin dan wel stevig staan? Omdat ze grote visie hebben, of omdat het woord van God hun innerlijke ervaring is geworden en wat ze hebben gezien in de werkelijkheid het fundament van hun bestaan is geworden. Zo zijn ze in staat om stevig te staan in beproevingen. Dit is ware gestalte, en dit is ook het leven. Sommigen lezen misschien wel het woord van God maar brengen het dan nooit in praktijk of zijn er niet serieus over. Zij die niet serieus zijn, hechten geen waarde aan praktijk. Zij die niet het woord van God als hun realiteit hebben, zijn zij zonder ware gestalte. Dit soort mensen kan niet standhouden gedurende beproevingen.

Wanneer God spreekt, moet je onmiddellijk Zijn woorden ontvangen om ervan te eten. Het maakt niet uit hoeveel je begrijpt; hou vast aan het gezichtspunt van het eten van Zijn woord en het leren kennen en het in praktijk brengen van Zijn woord. Dit is iets wat je moet doen. Maak je geen zorgen over hoe groot je gestalte kan worden, maar focus je simpelweg op het eten van Zijn woord. Dit is hoe de mens moet samenwerken. Jouw spirituele leven gaat voornamelijk over het binnengaan in de werkelijkheid waar je eet en drinkt van Gods woorden en ze in praktijk brengt. Je moet je nergens anders op focussen. Kerkleiders moeten in staat zijn om alle broeders en zusters te leiden bij het weten hoe ze moeten eten en drinken van Gods woorden. Dit is de verantwoordelijkheid van alle kerkleiders. Of ze nu jong zijn of oud, allen moeten ze het eten en drinken van Gods woorden als belangrijk beschouwen en moeten ze Zijn woorden bewaren in hun harten. Als je binnengaat in deze werkelijkheid, ben je binnengegaan in het Tijdperk van het Koninkrijk. Tegenwoordig voelen de meeste mensen dat ze niet kunnen leven zonder te eten en drinken van het woord van God, en steeds opnieuw voelen ze dat Zijn woord nieuw is. Dan begint de mens op het juiste spoor te raken. God gebruikt het woord om de mens te bewerken en te voorzien. Wanneer allen verlangen en dorsten naar het woord van God, zullen ze binnengaan in een wereld van Zijn woord.

God heeft veel gesproken. Over hoeveel daarvan heb je enige kennis? Hoeveel daarvan ben je binnengegaan? Als een kerkleider zijn broeders en zusters niet heeft geleid in de werkelijkheid van het woord van God, hebben ze hun plicht nagelaten en zijn ze gefaald in het volbrengen van hun verantwoordelijkheden! Wat de diepte van van jouw eten en drinken dan ook is, of hoeveel je kunt ontvangen, je moet weten hoe je moet eten en drinken van Zijn woord; je moet Zijn woord belangrijk achten en het belang en de noodzaak van zo’n eten en drinken inzien. God heeft zoveel gesproken. Als je niet eet of drinkt van Zijn woord, en je zoekt het niet en brengt Zijn woord niet in de praktijk, kun je niet beschouwd worden als gelovig in God. Gezien je in God gelooft, moet je eten en drinken van Zijn woord, Zijn woord ervaren, en Zijn woord uitleven. Alleen dit is geloof in God! Als je zegt dat je in God gelooft, maar je kunt geen enkele van Zijn woorden uitspreken of in praktijk brengen, wordt je niet beschouwd als iemand die in Hem gelooft. Dit is ‘brood zoeken om honger te stillen.’ Het spreken over triviale getuigenis, nutteloze en oppervlakkige zaken, en zelfs geen beetje werkelijkheid hebben, vormen niet het geloof in God. Als dusdanig[b] heb je de juiste weg om in God te geloven niet begrepen. Waarom moet je meer eten en drinken van Gods woorden? Wordt het beschouwd als geloof als je niet eet en drinkt van Zijn woorden en alleen tracht om naar de hemel op te klimmen? Wat is de eerste stap voor iemand die gelooft in God? Langs welke weg maakt God de mens volmaakt? Kun je volmaakt gemaakt worden zonder te eten en drinken van het woord van God? Kun je beschouwd worden als een mens van het koninkrijk zonder het woord van God als jouw werkelijkheid? Wat is precies het geloof in God? Zij die in God geloven moeten op zijn minst in het bezit zijn van een goed uiterlijk gedrag, en het allerbelangrijkste is om het woord van God te hebben. Hoe dan ook, je kunt je nooit afkeren van Zijn woord. Jouw kennis van God en vervulling van Zijn wil worden allen bereikt door Zijn woord. Alle landen, denominaties, religies en sectoren zullen in de toekomst worden overwonnen door het woord. God zal rechtstreeks spreken en alle mensen zullen het woord van God in hun handen houden; hierdoor zullen mensen volmaakt gemaakt worden. Het woord van God doordringt alles: mensen spreken over Gods woord en handelen naar Gods woord, terwijl binnenin ook het woord van God bewaard wordt. Zowel van binnen als van buiten zijn ze doordrongen van het woord van God, en zo worden ze vervolmaakt. Zij die de wil van God vervullen en in staat zijn van Hem te getuigen, zijn zij die het woord van God als werkelijkheid hebben.

Het werk dat nu voltooid wordt, is het binnengaan in het Tijdperk van het Woord, dat is het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk. Van nu af, beoefen het vormen van gemeenschap over het woord van God. Alleen door het eten en drinken van Zijn woord en het te ervaren, kun je het woord van God vertonen. Alleen door woorden van ervaring kunnen anderen door jou worden overtuigd. Als je het woord van God niet hebt, zal niemand overtuigd worden! Al degenen die door God worden gebruikt, zijn in staat om Zijn woord te spreken. Als je dit niet kunt, toont dit dat de Heilige Geest niet in je heeft gewerkt en je nog niet vervolmaakt bent. Dit is het belang van het woord van God. Heb je een hart dat dorst naar het woord van God? Zij die dorsten naar het woord van God, dorsten naar de waarheid, en enkel zulke mensen worden gezegend door God. In de toekomst zullen er nog veel meer woorden zijn die God tot alle religies en denominaties zal spreken. Hij spreekt eerst en doet Zijn stem onder jullie weerklinken en maakt jullie compleet voordat Hij verder gaat om te spreken en Zijn stem te doen horen onder de heidenen en hen te overwinnen. Door het woord zullen allen oprecht en volledig overtuigd raken. Door het woord van God en Zijn openbaringen, is de verdorven gezindheid van de mens afgenomen. Allen hebben het voorkomen van de mens, en de rebelse gezindheid van de mens is zo ook verminderd. Het woord werkt in op de mens met gezag en overwint de mens in het licht van God. Het werk dat God zal doen in het huidige tijdperk, alsook de keerpunten van Zijn werk kunnen worden teruggevonden in Zijn woord. Als je Zijn woord niet leest, zul je niks begrijpen. Door je eigen eten en drinken van Zijn woord, gemeenschap met broeders en zusters, en je werkelijke ervaringen, zal je kennis van het woord van God omvattend worden. Alleen zo kun je het werkelijk uitleven in de werkelijkheid.

Voetnoten:

a. In de originele tekst staat ‘uit de gelijkenis’ niet.

b. In de originele tekst staat ‘Als dusdanig’ niet.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige:Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen

Volgende:Alles wordt volbracht door het woord van God

Mogelijk vindt u dit ook interessant