De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes

Door Qin Shuting, provincie Shandong

Er is een tijd geweest dat ik, ondanks het onophoudelijk eten en drinken van Gods woord, nooit het licht voelde. Ik had hierover tot God gebeden maar ook daarna werd ik nog steeds niet verlicht. Daarom dacht ik: ‘Er is voor God een tijd om elke mens te verlichten dus het heeft geen zin om te proberen dit te bespoedigen’. Daarna hield ik mij aan de regels en at en dronk onbezorgd de woorden van God, ‘geduldig’ wachtend op Gods verlichting.

Tot ik op een dag de volgende woorden van God las: “Alleen als je hart vredig is voor God, zal je streven naar de waarheid en veranderingen in je gezindheid vrucht dragen. Je komt met je lasten voor God en je voelt altijd dat je te veel tekortschiet, dat je nog veel waarheden moet leren kennen, dat je nog veel in het echt moet ervaren en dat je al je zorgen aan Gods wil moet overlaten. Je moet altijd aan die dingen denken, alsof ze zo zwaar op je drukken dat je niet kunt ademen. Daarom voelt je hart zwaar (maar niet in een negatieve toestand). Alleen zulke mensen komen in aanmerking voor de verlichting van Gods woorden en invloed van Gods Geest. Vanwege hun last, omdat ze zwaar van hart zijn en, kun je zeggen, dankzij de prijs die ze hebben betaald en de kwelling die ze hebben ondergaan voor God, ontvangen zij Zijn verlichting en illuminatie. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij behandelt mensen altijd eerlijk en billijk. Hij zorgt echter ook niet willekeurig voor mensen en geeft niet zonder voorwaarden aan hen. Dat is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid” (‘Zorgen voor een goede relatie met God is erg belangrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Bij het overdenken van deze woorden van God begreep ik: God is een rechtvaardige God. Er is geen willekeur in Zijn voorziening aan de mens, en Hij geeft niet zonder voorwaarden aan de mens. Als mensen illuminatie en verlichting van God willen ontvangen, moeten zij hun hart stil maken voor God en een hart hebben dat naar Gods woorden verlangt en zoekt. Zij moeten de last die dit legt op hun eigen leven dragen en zoeken naar hun eigen tekortkomingen in de woorden van God. Hun last dragend, moeten zij de woorden van God doelbewust eten en drinken om Zijn wil te doen en nog dieper de waarheid te doorgronden. Alleen als men bereid is tot het betalen van deze prijs om met God te werken kan men de verlichting van God verkrijgen. Terugkijkend zie ik dat ik geen last droeg en helemaal geen hart bezat dat hunkerde om de woorden van God te eten en te drinken. Telkens als ik het boek van het woord van God oppakte, bladerde ik het door en zag dat ik deze of gene passage had gelezen, denkend dat ik een aardig beeld had van al die passages. Dan zou ik een willekeurige oude passage vinden, het vluchtig lezen en was ik klaar. Toen ik de woorden van God aan het eten en drinken was, was het voor mij voldoende om slechts de letterlijke betekenis van de woorden te begrijpen en concentreerde ik op het onderhouden van enkele regels en gebruiken. Ik zag beslist niet veel van de waarheid die ik moest binnengaan, noch stelde ik Gods hart tevreden. Ik droeg helemaal geen last om mijn eigen leven te bereiken, noch was ik ongerust dat ik niet voldoende was uitgerust met de waarheid; ik behandelde mijn eten en drinken van de woorden van God slechts met onverschilligheid. Hoe zou ik Zijn illuminatie en verlichting verkregen hebben met zo’n achteloze houding tegenover de woorden van God? Ik werkte niet echt met God en gebruikte de gedachte dat ‘er een tijd is voor God om elke mens te verlichten’ als verontschuldiging om blind te blijven wachten op Gods verlichting. Ik was werkelijk zo onwetend! Nu pas zie ik in dat, hoewel er een tijd voor God is om elke mens te verlichten – dat is inderdaad waar – er een principe schuilt achter het werk van de Heilige Geest in de mens. De mens zelf moet een sterk verlangend, zoekend hart hebben om positief en actief met God te werken. Pas dan kan de Heilige Geest werken in de mens en zijn begrip van Gods wil illumineren en verlichten, zodat hij de waarheid in Zijn woorden kan begrijpen.

O God! Ik breng dank voor uw tijdige verlichting die me de afwijking in mijn eigen ervaring deed inzien. Nu wil ik graag de omslag maken om positief en actief te werken met u, een verlangend, zoekend hart te houden, mijn last te dragen om uw woorden te eten en drinken, om te streven naar verdere verlichting die verkregen kan worden door uw woorden, om mijzelf dieper in de waarheid te doen doordringen, en om mijn leven nog meer te doen groeien.

Vorige:Uit de nevel tevoorschijn komen

Volgende:Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd

Gerelateerde media

 • Opstijgen door duistere onderdrukking heen

  Het woord van God was solide, daar kon ik op vertrouwen. Het zorgde ervoor dat ik tijdens de extreme pijn en zwakte van de verlichting en de leiding van Gods woord heb mogen genieten, wat de enige manier was om door deze duistere en langdurige periode heen te komen.

 • Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens

  Door Xunqiu, provincie Henan Vroeger dacht ik dat God de mens enkel oordeelde en tuchtigde wanneer Hij de intrinsieke verdorvenheid van de mens openb…

 • Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient

  Ik was net verkozen om de verantwoordelijkheid van kerkleider op me te nemen. Maar na een periode van hard werk verloor niet alleen het evangelisch werk van de kerk behoorlijk haar glans, maar leefden ook mijn broeders en zusters uit de evangelische groep in negativiteit en zwakheid. Geconfronteerd met deze situatie kon ik mijn gevoelens niet langer in toom houden.

 • Ketenen afwerpen

  Door Momo, provincie Anhui Voordat ik in God geloofde, ongeacht wat ik aan het doen was, wilde ik nooit achteropraken. Ik was bereid om elke ontberin…