De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

118 De waarheid van Gods woorden is erg kostbaar

Couplet 1

God is naar de aarde gekomen, leeft onder ons, uit de waarheid.

Ik hoef niet meer te dwalen. Gods woorden leiden me.

Door Zijn woord te lezen, voor Hem te leven, groei ik in het leven.

Door oordeel en beproeving wordt mijn verderf gereinigd.

Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees,

hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Couplet 2

Ik begrijp de waarheid en ik leef naar Gods woorden,

ik heb alle vleselijke beperkingen afgeworpen.

Ik leef Gods woorden door plicht, met menselijkheid.

Ik leer dat houden van God het belangrijkste is.

Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Couplet 3

Nu is mijn geloof veel sterker geworden.

Geleid door Gods woorden, vrees ik beproeving noch ontbering.

Ik vrees God, mijd het kwaad, leef naar Zijn woorden, mijn pad is helder.

Trouw volg ik Hem, groet Zijn lachende gezicht.

Refrein

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe lieflijker ik Hem vindt.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ja, ik ben nu ontsnapt aan de macht van Satan.

Ja, ik ben nu gered door het oordeel van God.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Ik ben niet langer gescheiden van God.

Vorige:Ik zal Gods liefde beantwoorden

Volgende:God is onder ons

Gerelateerde media

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  I Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze …

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…