139 Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig

God geeft Zichzelf, Hij geeft Zijn beste kant.

Het beste, allerbeste, geeft Hij.


I

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Niet kil of zwak, Hij is niet gevoelloos.

Gods liefde en Zijn kern zijn onzelfzuchtig.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij … Hij geeft Zichzelf.


II

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Dit is de uiting van Zijn essentie en gezindheid,

van wie Hij waarlijk is: de Schepper van alles.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Zijn beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij ... Hij geeft Zijn beste.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij,

stilzwijgend en stilletjes geeft Hij.

Stilletjes, stilletjes geeft Hij.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 138 God in het vlees is erg beminnenswaardig

Volgende: 140 Gods liefde is het echtst

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek