We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

186 Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk

Snelheid

186 Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk

Vers 1

God werkt nu niet in een geestelijk lichaam,

maar in het lichaam van Zijn tweede incarnatie.

Hij is van heel gewoon vlees, ziet er hetzelfde uit als anderen,

maar Hij kan waarheden uiten die nooit zijn gehoord.

Vers 2

Dit onbeduidende vlees bevat al Gods waarheid,

dit vlees onderneemt het werk van God in de laatste dagen,

en het uit daarnaast ook Gods gezindheid

in zijn volledigheid, zodat de mens deze kan leren kennen.

Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.

Vers 3

Vlees dat zo normaal is, heeft onpeilbare mysteries.

Zijn daden lijken ondoorgrondelijk,

maar het doel van Zijn werk toont dat

Hij niet zulk eenvoudig vlees is als de mens gelooft.

In de laatste dagen toont Hij

de wil van God en Zijn zorg voor de mensheid.

Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.

Brug

Je kunt Zijn woorden

die de hemel en aarde doen beven niet horen,

noch Zijn ogen als vlammen zien,

je kunt Zijn ijzeren roede niet voelen,

maar je kunt Gods woede horen in Zijn woorden.

Je zult Zijn wijsheid en rechtvaardige gezindheid zien,

en je bewust worden van Gods liefde voor de hele mensheid.

Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.

Naar ‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Christus drukt alles wat de Geest is uit

Volgende:Alleen Almachtige God is het eeuwige herrezen leven

Gerelateerde media