Jullie zeiden net dat de meest geprofeteerde zaak in de Bijbel Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is. Er zijn meer dan tweehonderd passages die ons vertellen dat God zou terugkomen en Zijn oordeel zou uitvoeren. We weten dat dit waar is. De profetie is zeer duidelijk gemaakt in 1 Petrus 4:17: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” Ik denk dat dit wil zeggen dat Gods werk van het oordeel vaststaat! Maar het lijkt wel of jullie zeiden dat God in het vlees is teruggekeerd om het werk van het oordeel uit te voeren. Dit verschilt van wat wij hebben gehoord. Wij geloven dat de Heer in de laatste dagen weer zou verschijnen in het spirituele lichaam van de herrezen Jezus. Deze mening wordt ook gedeeld door de meerderheid in religieuze kringen. We begrijpen dit concept van de Heer die terugkomt en Zijn werk in het vlees verricht niet. Dit is nieuw voor ons. Kunnen jullie ons dit uitleggen?

16 maart 2020

Antwoord: Ik ben zo blij dat jullie aanvaarden dat de terugkeer van de Heer bedoeld is om over de mens te oordelen en hem te zuiveren. Maar het enige probleem is dat jullie niet zeker zijn over hoe Hij zou terugkomen. De meerderheid van de gelovigen meent dat de Heer opnieuw zou verschijnen aan de mensheid in het spirituele lichaam van de herrezen Heer Jezus, wat wil zeggen dat de Heer nooit meer vlees zou worden als de Mensenzoon. Dus welke vorm zal de Heer aannemen als Hij aan ons verschijnt om Zijn werk van het oordeel te verrichten? Als een geest of als God in het vlees? Weet je, het is de meest prangende vraag voor hen die in God geloven. Onze getuigenis dat God in het vlees zal terugkeren om Zijn werk van het oordeel te verrichten, kan duidelijk in de profetieën in de Bijbel gevonden worden. De Heer Jezus zei: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd […](Joh. 5:22). “En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen(Joh. 5:27). Dus de Heer Jezus heeft rechtstreeks gezegd dat God zou terugkeren naar de aarde als de Mensenzoon om Zijn oordeel uit te voeren. Alle verwijzingen naar de “Zoon” of “Mensenzoon” zijn eigenlijk bedoeld als verwijzing naar de vleesgeworden Christus. Weet je, de Heer Jezus werd ook wel de Mensenzoon genoemd. Uit een mens geboren, met een normale menselijkheid, met het voorkomen van een gewone, normale persoon om onder mensen te leven. Daarom wordt Hij Christus, de “Mensenzoon” genoemd. Een Geest kan niet de “Mensenzoon” genoemd worden. We weten dat Jehova God een Geest is, dus Hij kan niet de “Mensenzoon” genoemd worden. Het spirituele lichaam van de herrezen Jezus is niet het vlees van de vleesgeworden God, dus Hij kan ook niet de Mensenzoon genoemd worden. Dus snappen jullie, als iemand eruitziet als een mens, maar in een spiritueel lichaam zit, kan Hij geen “Mensenzoon” zijn. Zoals de Heer Jezus profeteerde: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Luc. 17:24-25). Dit is nog meer bewijs dat de Heer tot vlees zou terugkeren als de Mensenzoon. Als Hij in een spiritueel lichaam zou komen, zou Hij niet moeten lijden en zou Hij niet door deze generatie verworpen worden. Een spiritueel lichaam is bovennatuurlijk. Hij zou niet alleen wonderen verrichten, maar al Zijn geboden zouden direct bewaarheid worden. En als dat het geval zou zijn, zou iedereen Hem volgen. Alle gelovigen, ongelovigen en zelfs de duivel Satan zouden Hem aanbidden. Dus als dat gebeurde, hoe werd de Heer dan verworpen door deze voltallige generatie? In dat geval, als een spiritueel lichaam de heiligen zou komen halen, zou het nog minder aannemelijk zijn dat de gelovigen Hem zouden verwerpen. Wees eerlijk, zou dat niet het geval zijn? Dus, net zoals het in de profetieën van Jezus staat, kunnen we absoluut zeker zijn dat Jezus in het vlees zou terugkeren om nogmaals de Mensenzoon te zijn om Zijn woorden te uiten en Zijn oordeel uit te voeren. Dat is zeer waar. Hij kan onmogelijk het spirituele lichaam aannemen. Dat kunnen we makkelijk uitsluiten!

In de laatste dagen keert God terug als de Mensenzoon om het oordeel uit te voeren. Zoals toen de Heer Jezus naar de aarde kwam om het evangelie van het hemelse koninkrijk te verspreiden. De mensheid zag de Heer Jezus als een gewone Mensenzoon, maar Zijn woorden en werk hadden gezag en kracht, en overtuigden mensen. En dankzij de woorden van de Heer Jezus en Zijn werk weten we dat alles wat Hij gezegd heeft in feite de waarheid was, zodat iedereen absoluut overtuigd was. Natuurlijk geloofden mensen dat de Heer Jezus echt naar beneden was gestuurd door God en dat Hij God Zelf was die Gods werk verrichtte. Op dezelfde manier, als Almachtige God Zijn werk komt doen in de laatste dagen, horen veel mensen Gods stem en allen zien de waarheid verschijnen als het licht dat flitst in onze wereld. Iedereen zal dan kunnen zien dat de vleesgeworden Mensenzoon inderdaad de waarheid kan spreken om over de verdorven mensheid te oordelen en haar te zuiveren. Niet alleen dat, maar de waarheid van de vleesgeworden Mensenzoon laat iedereen ook kennismaken met de rechtvaardige gezindheid van God. Mensen zullen beginnen God te vereren en Hem te gehoorzamen in hun hart en als ze dat kunnen doen, zullen ze gered en gewonnen worden door God! Nu spreekt Almachtige God woorden en verricht Hij Zijn werk van het oordeel, te beginnen in het huis van God. Hij zuivert en redt degenen die voor Gods troon verschenen zijn en maakt overwinnaars van hen voor de rampspoed! Op dit moment zijn de woorden van Almachtige God en de getuigenissen die Zijn uitverkorenen levert na Zijn oordeel, zuivering, vervolmaking al beschikbaar op internet! Ze vertellen de hele wereld dat Almachtige God juist de terugkeer van de Heer Jezus is. Almachtige God is de enige ware God die komt om over de hele mensheid te oordelen en haar te redden. Zoals Almachtige God zegt: “Ik zal over de hele wereld waken, in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 26).

uit het filmscenario van ‘Overwinningslied’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger