Verhaal. Een zaadje, de aarde, een boom, het zonlicht, de zangvogels en de mens

Een klein zaadje viel op de aarde. Nadat er een geweldige regenbui voorbij was gekomen, groeide het zaadje uit tot een tere spruit en zijn wortels groeven zich langzaam een weg in de bodem. De spruit werd langzamerhand g…

2019-07-04 01:15:17

Verhaal. Een grote berg, een beekje, een felle wind en een gigantische golf

Er was een stroompje dat heen en weer slingerde en uiteindelijk uitkwam bij de voet van een grote berg. De berg blokkeerde het pad van het stroompje, dus vroeg de stroom aan de berg met zijn zwakke, kleine stemmetje: “Wi…

2019-07-04 01:20:45

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept—Lucht

Ten eerste heeft God lucht geschapen zodat de mens kan ademen. Is deze ‘lucht’ niet de lucht van het dagelijks leven waarmee mensen voortdurend in contact staan? Is deze lucht niet datgene waarop mensen altijd vertrouwen…

2019-07-04 01:28:27

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept — Temperatuur

Het tweede is de temperatuur. Iedereen weet wat de temperatuur is. De temperatuur is iets waar een omgeving die geschikt is voor menselijk overleven mee uitgerust moet zijn. Als de temperatuur te hoog is, bijvoorbeeld al…

2019-07-04 01:36:08

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept—Geluid

Wat is het derde ding? Het is ook iets waarmee een normale leefomgeving voor mensen moet worden uitgerust. Het is ook iets waar God rekening mee moest houden toen Hij alles schiep. Dit is iets heel belangrijks voor God e…

2019-07-04 01:39:41

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept—Licht

Het vierde punt houdt verband met de ogen van mensen – dat wil zeggen, licht. Dit is ook erg belangrijk. Wanneer je een helder licht ziet en de helderheid van dit licht bereikt een bepaalde intensiteit, dan zullen je oge…

2019-07-04 01:42:43

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept—Luchtstroom

Wat is het vijfde? Dit heeft veel te maken met elke dag van ieder mens, en deze relatie is sterk. Het is iets waar het menselijk lichaam niet buiten kan in deze materiële wereld. Het is namelijk luchtstroom. ‘Luchtstroom…

2019-07-04 01:45:58

Gods voorziening voor de mensheid opmaken uit de fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid heeft geschapen

Kun je zien, aan de manier waarop Hij omging met deze vijf basisvoorwaarden voor menselijke overleving, hoe God in alles voorziet voor de mensheid? (Ja.) Dat wil zeggen dat God de meest basale voorwaarden voor het overle…

2019-07-04 01:55:37

Het dagelijkse voedsel en drinken wat God voor de mensheid bereidt

We hebben zojuist gesproken over een deel van de algehele omgeving, dat wil zeggen, de voorwaarden die nodig zijn voor het menselijke voortbestaan dat God voor de mensheid heeft bereid sinds Hij de wereld heeft geschapen…

2019-07-04 01:59:52

Het vlees, de waterbronnen en medicinale planten die God voor de mensheid bereidt

Granen, fruit en groenten en alle soorten noten zijn allemaal vegetarisch voedsel. Hoewel het vegetarisch voedsel is, hebben ze voldoende voedingsstoffen om aan de behoeften van het menselijk lichaam te voldoen. God zei …

2019-07-04 02:02:48

God gebruikt Zijn Almacht en wijze manier van werken om in alle dingen te voorzien en het overleven van de mensheid te waarborgen

In het begin hadden we het over de leefomgeving van de mensheid en wat God deed, bereidde en regelde voor deze omgeving, evenals de relaties tussen alles wat God voor de mensheid bereidde en hoe God met deze relaties omg…

2019-07-04 02:05:45

God heeft grenzen vastgesteld voor de verschillende terreinen

Ik ga vandaag spreken over hoe deze soorten wetten, die God aan alle wezens heeft gegeven, de hele mensheid voeden. Dit is een breed onderwerp, dat we dus kunnen opdelen en een voor een kunnen bespreken. Zo krijgen julli…

2019-07-04 02:08:37

God heeft grenzen getrokken voor de verschillende vogels en dieren, vissen, insecten en alle planten

Vanwege die door God vastgestelde grenzen hebben verschillende terreinen verschillende omgevingen voor overleving opgeleverd. Die omgevingen voor overleving zijn gunstig geweest voor verschillende soorten vogels en diere…

2019-07-04 02:12:21

Er zijn grenzen ontwikkeld op basis van de verschillende levenswijzen van de mens.

God schiep alle wezens en stelde grenzen voor hen vast; onder hen voedde Hij allerlei leven. Ondertussen bereidde Hij ook verschillende overlevingsmethoden voor mensen. Je ziet dan ook dat mensen niet slechts één manier …

2019-07-04 02:16:05

God stelde grenzen vast tussen verschillende rassen

… Waarom zou God die op deze wijze afbakenen? Dat is echt belangrijk voor de hele mensheid – echt belangrijk! God heeft de gebieden voor elk soort levend wezen afgebakend en de overlevingsmethode voor alle soorten mensen…

2019-07-04 02:19:36

God zorgt voor een balans in de relatie tussen alle dingen om de mensheid een stabiele omgeving voor overleving te geven

… Nu gaan we het hebben over een ander aspect, wat één manier is waarop God over alles controle houdt. Dit gaat erover hoe Hij na de schepping van alle dingen voor een gebalanceerde relatie tussen alles zorgde. Dit is oo…

2019-07-04 02:22:23