De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Wat is oprecht gebed?

Relevante woorden van God:Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het b… Volledige tekst

Ken je de vier kernelementen van het christelijk gebed?

We weten allemaal dat bidden tot God de meest directe manier is voor christenen om met God te communiceren. Dit is waarom we, naast onze ochtend- en avondgebeden, op veel andere momenten bidden, zoals wanneer we de Bijbe… Volledige tekst

Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’

Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’

Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’ Gods volk wordt opgeheven tot voor Zijn troon, met vele gebeden in hun hart. God zegent allen die tot Hem terugkeren; ze leven allen in het licht. Bid dat de Heilige Geest Gods woorden verlicht, zodat we Gods wil volledig te … Volledige tekst

Nederlands lied over het gebed ‘Echt gebed’ Devotionele muziek

Nederlands lied over het gebed ‘Echt gebed’ Devotionele muziek

Echt gebed spreekt de woorden van je hart tot God. Gegrond op Gods wil en Zijn woord. Echt gebed maakt dat je God dicht bij je voelt, alsof Hij vlak voor je staat. Echt gebed is dat je Hem veel zeggen wil, je hart is stralend als de zon, je voelt bezieling door Gods lieflijkheid, hij die hoort wordt voldaan. Echt gebed brengt vrede en voldoening, de kracht God lief te hebben groeit, 't belang van God beminnen wordt beseft; en dit is het bewijs dat je gebeden echt zijn. Volledige tekst

‘De betekenis van bidden’ Kerkmuziek | Nederlands

‘De betekenis van bidden’ Kerkmuziek | Nederlands

‘De betekenis van bidden’ Kerkmuziek | Nederlands I Bidden is een van de manieren dat de mens samenwerkt met God, om zich op Zijn Geest te beroepen en geraakt te worden door God. Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden. Zulke mensen kunnen al … Volledige tekst