In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing? Het is God die rechtvaardigheid doet. Wie is het om dat te veroordelen?” (Rom. 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?

Antwoord: In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing?” We moeten nu heel duidelijk vaststellen wie Gods uitverkorenen zijn. Die veelvuldige zondaars, zij die de Heer verraden en hun vrienden, mensen die offers aan God stelen, ontuchtplegers, verlegen types en de hypocriete farizeeën, zijn zij Gods uitverkorenen? Als iedereen die in God gelooft een uitverkorene van God is, hoe verklaren we dan wat er in Openbaring staat: “Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”? Dus niet iedereen die in God gelooft, behoort tot Gods uitverkorenen. Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen. Bijvoorbeeld: Abraham, Job en Petrus gehoorzaamden God en vereerden God. Zij deden rechtvaardige daden en getuigden goed. God waardeerde wat zij deden. Niemand kon ze beschuldigen. Wanneer heeft God gezegd dat alle gelovigen rechtvaardig waren? De meerderheid zondigt vaak, verzet zich tegen God en verraadt God. Dat is een feit. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de meeste gelovigen rechtvaardig waren. En dus slaat Gods uitverkorenen op diegenen die rechtvaardige daden doen en Gods wil volgen.

uit het filmscenario van ‘Pijnlijke herinneringen’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Mensen zijn zondig, maar het zondoffer van de Heer Jezus is voor eeuwig werkzaam. Als we onze zonden maar aan de Heer belijden, zal Hij ons vergeven. Wij zijn in de ogen van de Heer zonder zonde en kunnen dus het hemelse koninkrijk binnengaan.

Antwoord: De Heer Jezus heeft de zonden van de mensheid vergeven, maar dat betekent niet dat de mens zonder zonde is. Het betekent niet dat de mens is bevrijd van de overheersing door hun zonden of heilig is geworden. De Heer Jezus vergeeft de zonden van mensen. Waar slaat “zonde” eigenlijk op in deze context?

De Bijbel is heel duidelijk over “redding” en “het binnengaan van het hemelse koninkrijk.” “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered. Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan.

Antwoord: “Als we gered zijn, zijn we voor eeuwig gered en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan,” is de opvatting en de fantasie van de mens. Maar dit komt totaal niet overeen met Gods woorden. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat mensen het hemelse koninkrijk konden binnengaan door alleen maar gered te zijn door het geloof. De Heer Jezus zei dat alleen zij die de wil van de hemelse Vader volbrengen, het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan.