Redding en volledige redding
  • 1 De Bijbel is heel duidelijk over “redding” en “het binnengaan van het hemelse koninkrijk.” “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered. Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan.
  • 2 Mensen zijn zondig, maar het zondoffer van de Heer Jezus is voor eeuwig werkzaam. Als we onze zonden maar aan de Heer belijden, zal Hij ons vergeven. Wij zijn in de ogen van de Heer zonder zonde en kunnen dus het hemelse koninkrijk binnengaan.
  • 3 In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing? Het is God die rechtvaardigheid doet. Wie is het om dat te veroordelen?” (Rom. 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?
  • 4 Er staat geschreven: “Er is nu daarom geen veroordeling voor hen, welke in Christus Jezus zijn […]”(Rom. 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.
  • 5 Jullie zeggen dat mensen die willen worden bevrijd van zonde en die gereinigd willen worden, Almachtige Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden. Maar hoe oordeelt God in de laatste dagen over mensen en hoe reinigt Hij ze? Ja, hoe reinigt God mensen? Al die jaren dat ik in de Heer geloofde, dacht ik dat het geweldig zou zijn als er een tijd zou komen waarin mensen niet langer zondigden. Ik dacht dat het leven dan niet meer pijnlijk zou zijn.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger