Wat zijn de verschillen tussen de woorden van mensen die door de eeuwen door God zijn gebruikt en die stroken met de waarheid, en de woorden van God Zelf?

De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen …

2019-06-10 11:25:30

Hoe moet men de stem van God precies herkennen? Hoe kan men nagaan of Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God …

2019-06-10 23:35:04

Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ... De wijze meisjes hadden behalve hun…

2019-05-22 00:06:19

Hoe horen de wijze maagden de stem van God en verwelkomen ze de Heer?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-05-22 01:06:19

Wat zijn de dwaze maagden nu eigenlijk?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas … De dwaze mei…

2019-05-22 02:06:19

Hoe worden dwaze maagden ontmaskerd en geëlimineerd?

Bijbelverzen ter referentie: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). “Hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de …

2019-05-22 03:06:19

Wat zijn de verschillen tussen de woorden van mensen die door de eeuwen door God zijn gebruikt en die stroken met de waarheid, en de woorden van God Zelf?

De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen …

2019-06-10 11:25:30

Hoe moet men de stem van God precies herkennen? Hoe kan men nagaan of Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God …

2019-06-10 23:35:04

Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ... De wijze meisjes hadden behalve hun…

2019-05-22 00:06:19

Hoe horen de wijze maagden de stem van God en verwelkomen ze de Heer?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-05-22 01:06:19

Wat zijn de dwaze maagden nu eigenlijk?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas … De dwaze mei…

2019-05-22 02:06:19

Hoe worden dwaze maagden ontmaskerd en geëlimineerd?

Bijbelverzen ter referentie: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). “Hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de …

2019-05-22 03:06:19