Wat zijn de verschillen tussen de woorden van mensen die door de eeuwen door God zijn gebruikt en die stroken met de waarheid, en de woorden van God Zelf?

De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen …

2020-03-28 19:58:12

Wat zijn de verschillen tussen de woorden van God die zijn overgebracht door profeten in het Tijdperk van de Wet en de woorden die zijn verkondigd door de vleesgeworden God?

De profeten gaven alleen profetieën door. Ze spraken over wat er in de toekomst zou gebeuren, maar niet over het werk dat God toen wilde doen. Noch spraken zij om richting te geven aan het leven van de mens of brachten z…

2019-12-03 16:20:40

Hoe moet men de stem van God precies herkennen? Hoe kan men nagaan of Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Hij weet van het werk van de Geest dat het mensenoog niet kan zien en mensenoren niet kunnen horen, zowel vandaag als in het verleden. Hier hoort wijsheid bij die niet een levensfilosofie is, evenals verwondering die men…

2020-01-15 00:45:56

Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ... De wijze meisjes hadden behalve hun…

2019-05-22 00:06:19

Hoe horen de wijze maagden de stem van God en verwelkomen ze de Heer?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-05-22 01:06:19

Wat zijn de dwaze maagden nu eigenlijk?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas … De dwaze mei…

2019-05-22 02:06:19

Hoe worden dwaze maagden ontmaskerd en geëlimineerd?

Bijbelverzen ter referentie: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). “Hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de …

2019-05-22 03:06:19

Wat zijn de verschillen tussen de woorden van mensen die door de eeuwen door God zijn gebruikt en die stroken met de waarheid, en de woorden van God Zelf?

De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen …

2020-03-28 19:58:12

Wat zijn de verschillen tussen de woorden van God die zijn overgebracht door profeten in het Tijdperk van de Wet en de woorden die zijn verkondigd door de vleesgeworden God?

De profeten gaven alleen profetieën door. Ze spraken over wat er in de toekomst zou gebeuren, maar niet over het werk dat God toen wilde doen. Noch spraken zij om richting te geven aan het leven van de mens of brachten z…

2019-12-03 16:20:40

Hoe moet men de stem van God precies herkennen? Hoe kan men nagaan of Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Hij weet van het werk van de Geest dat het mensenoog niet kan zien en mensenoren niet kunnen horen, zowel vandaag als in het verleden. Hier hoort wijsheid bij die niet een levensfilosofie is, evenals verwondering die men…

2020-01-15 00:45:56

Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ... De wijze meisjes hadden behalve hun…

2019-05-22 00:06:19

Hoe horen de wijze maagden de stem van God en verwelkomen ze de Heer?

Bijbelverzen ter referentie: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet…

2019-05-22 01:06:19

Wat zijn de dwaze maagden nu eigenlijk?

Bijbelverzen ter referentie: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas … De dwaze mei…

2019-05-22 02:06:19

Hoe worden dwaze maagden ontmaskerd en geëlimineerd?

Bijbelverzen ter referentie: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). “Hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de …

2019-05-22 03:06:19