Almachtige God onthult mysteriën over Zijn 6000-jarig managementplan

Almachtige God onthult mysteriën over Zijn 6000-jarig managementplan

859 |31 december 2018

De Heer Jezus onthulde de mysteriën van het hemelse koninkrijk, en Almachtige God is gekomen om alle mysteriën van Gods 6000-jarig management over de mensheid te onthullen! Zal het aanschouwen van de mysteriën die Almachtige God heeft ontvouwd je doen beseffen dat Almachtige God de tweede komst van de Heer Jezus is? Bekijk deze fimclip.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren