Kerkfilm | Almachtige God onthult mysteriën over Zijn 6000-jarig managementplan (Uitgelicht fragment)

31 december 2018

De Heer Jezus onthulde de mysteriën van het hemelse koninkrijk, en Almachtige God is gekomen om alle mysteriën van Gods 6000-jarig management over de mensheid te onthullen! Zal het aanschouwen van de mysteriën die Almachtige God heeft ontvouwd je doen beseffen dat Almachtige God de tweede komst van de Heer Jezus is? Bekijk deze fimclip.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger